اسکریپر چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

اسکریپر به انگلیسی (Scraper) یکی از ماشین آلات عمرانی است که بیشتر در کار های راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد. اسکریپر ها میتوانند مواد و مصالح مورد نیاز را در فاصله های حمل طولانی، حمل و بار اندازی، بارگیری، گود برداری، نمایند. معمولا اسکریپرها را می توان یک مورد به صرفه و اقتصادی برای پروژه های برون شهری پیشنهاد کرد. اﺳﻜﺮﻳﭙﺮ ﻫﺎ در زمین هایی بیشتر استفاده می شوند که ﺳﻨﮓ ﻫﺎی درﺷﺖ نداشته ﺑﺎﺷﻨﺪ. اسکریپر ها ماشین آلاتی راهسازی هستند که از آن ها برای پروژه های اصلاحی و موادی که استفاده از بولدوزر صرفه اقتصادی ندارد کاربرد دارد. چون در مکان هایی که مسافت حمل متوسطی دارند نه از بولدوزر میتوان استفاده نمود و نه از ماشین آلات با سرعت بالا زیرا اقتصادی نیست. در حقیقت اسکریپر ها نوعی ماشین های حفاری محسوب می شوند.

اسکریپر چیست؟

 

اسکریپرهای چرخ زنجیری و یا چرخ لاستیکی

اسکریپر ها هم دارای چرخ لاستیکی و هم چرخ زنجیری هستند. اگر مکان مد نظر نرم و هموار و فاصله ی حمل کم باشد، از اسکریپر ها ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده می کنند. مسافت حمل مناسب در اسکریپر های چرخ زنجیری حدودا صد متر می باشد. در ضمن مسافت های حمل بالای سیصد متر در اسکریپر های چرخ زنجیری توصیه نمی شود. در حالتی که مسافت حمل بیش از سیصد متر باشد از اسکریپر های ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ استفاده می کنند.

اسکریپر ها براساس نوع موتور به دو دسته تقسیم می شوند که عبارت هستند از:

الف: اسکریپر هایی که دارای موتور برای هدف و تولید قدرت حرکتی هستند.

ب: اسکریپر هایی که توسط تراکتور کشیده و یا هل داده می شوند.

اسکریپرهای چرخ زنجیری

 

انواع مختلف دسته بندی اسکریپر ها:

۱: اسکریپر های تک موتوره (Single-Engine Wheeled Scrapers)

۲: اسکریپر های دو موتوره با جفت محور متحرک (Dual-Engine Wheeled Scrapers)

۳: اسکریپرهای یک سر گیردار (دو محوری)

۴: اسکریپرهای کش-واکش (Push-Pull Scrapers)

۵: اسکریپرهای بالابر (نقاله دار) (Elevating Scrapers)

۶: اسکریپرهای سه محوری (Three axle Scrapers)

۷: اسکریپر سوراخ کن (Auger Scrapers)

اسکریپرهای چرخ زنجیری

۱: اسکریپرهای تک موتوره (Single-Engine Wheeled Scrapers):

اسکریپر های تک موتور به گونه ای  است که دو محور از یک تراکتور تک محوره استفاده می نمایند و به همین دلیل، موضوع تعادل این تراکتور بدون اسکریپر مربوطه قادر به حرکت نمی باشند.

اسکریپرهای-دو-موتوره-با-جفت-محور متحرک

۲: اسکریپرهای دو موتوره با جفت محور متحرک (Dual-Engine Wheeled Scrapers):

در اسکریپر های با دو محور متحرک، هم چرخ های تراکتور و هم چرخ های اسکریپر می چرخند. این نوع اسکریپر ها که مجهز به دو موتور هستند و موجب داشتن توان اضافی می شود که نیروی کشش آن ها بیش تر از اسکریپر های چرخ معمولی می باشد .

اسکریپرهای یک سر گیردار

۳: اسکریپرهای یک سر گیردار (دو محوری):

اسکریپر های دو محوری و یا تراکتور هایی که فقط یک محور دارند مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع اسکریپر ها تحمل بار بیشتر و مقاومت غلتشی خیلی کم تر از اسکریپر سه محوره، که با تراکتور چهار چرخه به صورت معمول کشیده می شوند، دارند.

اسکریپرهای کش واکش

۴: اسکریپرهای کش-واکش (Push-Pull Scrapers):

اسکریپرهای کش- واکش، اسکریپر هایی با دو محور متحرک هستند که به یکدیگر متصل بوده و بنابراین دو اسکریپر می توانند در حمل بار به هم کمک نمایند.

اسکریپرهای بالابر نقاله دار

۵: اسکریپرهای بالابر (نقاله دار) (Elevating Scrapers):

برای حمل بار به جای استفاده از تراکتور از بالابری که در روی جام نصب گردیده است استفاده می نمایند. کار بالابر به این صورت است که خاکی که به جام وارد شده را از جلوی لبه ی جام به داخل آن هدایت می کند و در نهایت کندن و پرشدن خاک در جام سریع تر و راحت تر انجام می شود. این اسکریپر را (Elevating scraper) هم گفته می شود.

اسکریپرهای سه محوری

۶: اسکریپرهای سه محوری (Three axle Scrapers):

اسکریپری که به وسیله یک تراکتور چهارچرخه جابه جا می شود از اسکریپر های دو محوره مقام تر است که موجب بیشتر شدن سرعت کار در مسافت های جاده ای می شود.

اسکریپر سوراخ کن

۷: اسکریپر سوراخ کن (Auger Scrapers):

اسکریپر های سوراخ کن برای حمل بار از یک مته دورانی که در مرکز جام قرار دارد استفاده می نمایند تا هنگام بالابردن و پخش خاکی که در قسمت بالای لبه های بُرنده جریان دارد به خوبی صورت گیرد.

قسمت های مهم یک اسکریپر

قسمت های مهم یک اسکریپر

اساسی ترین قسمت های این ماشین به شرح زیر است که عبارت هستند از:

الف: جام (bowl)

ب: محفظه جلویی جام (Aprone)

ج: ﺻﻔﺤﻪ تخلیه کننده جام (Ejector)

 

نکات های اساسی انواع مختلف اسکریپر ها:

الف: بین انواع مختلف اسکریپر های متداول، نوع موتور یکسره گیردار در جاده های نسبتا نرم برای حمل مسافت های متوسط مناسب تر از بقیه است.

ب: اسکریپر های سه محوره برای جاده های حمل طولانی و ناهموار مناسب و سریع تر هستند .

ج: اﺳﻜﺮﻳﭙﺮ ها بهتر است در ﺳﺮاﺷﻴﺒﻲ حمل بار صورت گیرد تانیروی واکشی مورد نیاز و زمان بارگیری کمتر شود.

د: باید برای جداکردن خاک سفت، آن را قبل ازبارگیری با شکافنده ویا کلنگ زن نرم کرد.

ه: جاده در بهترین شرایط ممکن در نظر گرفته شود که حمل بار یک گریدر در جاده حمل موجب افزایش تولید اسکریپر می گردد.

و: بهتر است جاده حمل تا حد امکان عریض باشد تابتوان حمل را در سرعت های خیلی بالا بدون ایجاد خطر انجام داد. در صورت ممکن استفاده از یک جاده حمل یکطرفه مناسب تر خواهد بود.

 

 

 

 

 

ترنچر و کاربرد های آن

ترنچر یکی از ماشین آلات عمرانی است که کمتر با نام آن آشنا هستید. ترنچر (Trencher) یا خندق کن از ماشین آلاتی است که در بسیاری از کار های عمرانی استفاده می شود. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید. تا شما را با ترنچر و کاربرد های آن بیشتر آشنا کنیم.

ترنچر

مدل های قدیمی ترنچر به دهه ۱۸۰۰ میلادی بر می گردد. ولی در عین حال کار با این ماشین آلات کمی دشوار و سخت است. به همین خاطر قبل از شروع جنگ جهانی دوم بیشتر خندق ها با کمک دست حفر می شدند. در اواﻳﻞ تولید این ماشین آلات، ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات ﺣﻔاری کردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﺧﺎک برداری بوده است. و ادامه کار های  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ فیلتر ریزی، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری و پر کردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ توسط دﺳﺖ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎرﮔﺮ انجام می شد. از دهه ی۱۹۵۰ میلادی نیاز به ماشین آلات مخصوص حفاری ترانشه که فیلتر، کارگزاری لوله و همه ی کار های مربوط را به صورت همزمان انجام دهد. بیشتر احساس می شد. در همین زمان برای برطرف کردن نیاز ها ترنچر هایی که فیلتر، کارگزاری لوله و همه کار های مربوطه را همزمان انجام دهند. به بازار هدف روانه شد. کارایی این ماشین آلات پس از تولید و عرضه لوله های پلاستیکی نازک (صاف و خرطومی) بیشتر مرسوم شد. در سال های اخیر خندق کن ها در ابعاد و ظرفیت های گوناگون در پروژه های عمرانی استفاده می شود.

 ترنچر چیست

ترنچر چگونه کار می  کند؟

ترنچر ها را میتوان در گروه ماشین آلات حفاری طبقه بندی کرد. از این ماشین آلات دائما برای عملیات حفاری استفاده می کنند. مزیت اصلی این نوع ماشین آلات در زمان حفاری است. که تنها یک کانال صرف می کنند که خیلی کمتر از بیل مکانیکی می باشد. از خندق کن برای حفاری زمین زهکشی و یا کارگذاری خطوط لوله در جاده ها استفاده می شود.

عملکرد ترنچر

انواع مختلف ترنچر

ترنچر ها براساس کارکرد به چند گروه تقسیم بندی شده که عبارت هستند از:

 • الف: ترنچر زنجیری
 • ب: ترنچر گردونه ای
 • ج: ترنچر ذوزنقه ای (ﻣﺎﺷﻴﻦ کانال کنی با مقطع ذوزنقه ای)

در ادامه به معرفی هریک از انواع ترنچر ها میپردازیم.

ترنچرهای-زنجیری

الف: ترنچرهای زنجیری

در اﻳﻦ مدل ترﻧﭽﺮ ها ﻋﺮض ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ می باشد، در اکثر آن ها دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ زاﺋﺪه ی ﺣﻔﺎری شده روی زﻧجیر وجود دارد. که ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ زﻧﺠﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎری ﺻﻮرت می گیرد. بعضی از ویژگی این مدل ترنچر ها عبارت هستند از:

 • امکان ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗیک
 • امکان ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری
 • امکان ﺣﻔﺎری همه مدل ﺧﺎک به جزء ﺳﻨﮓ
 • توان بین صد تا سیصد اسب بخار
 • امکان ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ تا عمق شش متر

ترنچرهای-گردونه-ای

ب: ترنچرهای گردونه ای

تفاوت بین ترنچر زنجیری با ترنچر گردونه ای اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﺗﺮﻧﭽﺮ ﮔﺮدوﻧﻪ ای کار های خاک برداری به وسیله یکسری ﺟﺎم ﻛﻮچک حفاری که برروی گردونه ای سوارهستند انجام می گیرد. در حالی که در مدل زﻧﺠﻴﺮی همانگونه که قبلاً اشاره شد، زنجیری که برروی آن زاﺋﺪه ی ﺣﻔﺎری ایجاد شده، اینکار را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. لازم به توضیح است که ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی استفاده شده در اﻳﻦ ﺗﺮﻧﭽﺮ ﻫﺎ اکثرا قدیمی تر از ﺗﺮﻧﭽﺮ ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮی جدید است. میتوان با تغییر دادن اﻧﺪازه ﺟﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات ﺗﺮاﻧﺸﻪ هایی ﺑﺎ ﻋﺮض ﻫﺎی متفاوت را حفاری کرد. ولی به دلیل اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﺮ ﮔﺮدوﻧﻪ ﻧوار نمیتواند، از اندازه ی مشخصی بیشتر شود عمق حفاری با محدودیت مواجه است. بعضی از ویژگی های این ماشین آلات عبارت هستند از:

 • امکان ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﺎک به جزء سنگ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا
 • امکان حفرکردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ ها ﺑﺎ ﻋﻤﻖ۵ متر
 • ﻋﺮض ﺣﻔاری کردن ﺑﻴﻦ تا ۴ متر
 • قابلیت لوله گذاری
 • توان تا ۴۰۰ اسب بخار

ترنچر ذوزنقه ای

ج: ترنچر های ذوزنقه ای

اﻳﻦ مدل ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات تعمیر یافته ﻣﺎشین آلات خاک برداری هست. ﻛﻪ کاملا ﻣﻘﻄﻊ کانال کوچک را یکجا خاک برداری می نماید. یکی از ویژگی مهم این ترنچر این می باشد که: دستگاه خاک برداری این مدل ماشین آلات به گونه ای است. که در زمین های ناهموار، ﺷﻴﺐ زمین را ﺗﻨﻈﻴﻢ می ﻛﻨﺪ.

کارایی ترنچر ها در نوع خاک و سنگ:

کارایی مهم این ماشین آلات به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حالت کلی بعضی از این عوامل عبارت هستند از:

 • عمق نصب زهکش
 • جنس خاک
 • ابعاد زمین
 • شرایط آب و هوایی
 • شیوه ی مدیریت و سازماندهی کار ها