مطالب توسط rahsazkomatsu.com

لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی

لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی شامل تمامی قطعاتی که بازمین درگیرهستند مانندمحرک وگرداننده آنهاکه درحین کار استحکاک بالایی دارندمیشود. میتوان گفت این قطعات درزمره قطعات مصرفی ماشین آلات راهسازی قرار میگیرند ودیر یازودبایدمورد تعویض ویاتعمیر قراربگیرند. قیمت لوازم زیر بندی ماشین آلات راهسازی باتوجه به نوع برندسازنده، قطعه مصرفی وکیفیت آنهاتعیین میشود. کاربا ماشین آلات […]

قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

پیکربندی قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) بیل های حفاری، (JCBs) نیزنامیده میشوند(یک نام اختصاصی،بعنوان مثال ازیک علامت تجاری عمومی)،بیل مکانیکی یابیلهای ۳۶۰ درجه ای (برخی اوقات قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) به اختصار “۳۶۰”) می نامند.خاک برداری های ردیابی شده بعضاًبه قیاس“ستون فقرات”بعنوان“ردگیر ها”گفته میشوند.دربریتانیا،بیلهای چرخدارگاهی به “اردک های لاستیکی”معروف هستند.قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) […]

قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

دراین مقاله قصدداریم چندقطعه از قطعات بولدوزر رابرای شماشرح دهیم.درادامه این مقاله باماهمراه باشید.بولدوزرازماشین آلات بزرگ وسنگین راهسازی وعمرانی است که می توانددریکبارجابه جایی مقدار بسیارزیادی خاک رابراحتی وباقدرت بسیاربالای خود جابه جاکند.البته این حجم بالای جابه جایی بی هزینه هم نخواهدبود وموجب می شودتا قطعات بولدوزردرمدت زمان کوتاهی فرسوده شده وازبین بروند.قطعات بولدوزربایدبه حدی […]

لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو

لیفتراک ماشینی است که دارای بخشهای مختلفی هم چون دکل وشاخک دارند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو (Komatsu) مثل گیجها،تجهیزات کنترلی ونشان گرهاوکنترل کننده های سرعت که توسط آنها لیفتراک باوزنهای مختلف قابل کنترل خواهندبود. تمامی تجهیزات سازندهای که توسط شرکتهای سازنده لیفتراک کوماتسو برای جابجایی وحمل ونقل بارهای خاص به شاخک ویادکل لیفتراک کوماتسو اضافه […]

لوازم موتوری بیل مکانیکی کاترپیلار

شرکت کاترپیلار (Caterpillar) بعنوان بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات سنگین درجهان می باشد،شرکت کاترپیلار (Caterpillar ) باارائه خدمات جامع درحوزه فروش وتولیدات ماشین آلات سنگین یکی ازکمپانی های بسیاربزرگ صاحب نام درجهان بشمارمی آید.یکی ازمزیتهای بزرگ این است که قطعه دارای کیفیت  در لوازم یدکی کاترپیلار (Caterpillar) باشد.هرچه کیفیت بالاترباشدبه  مراتبط لوازم یدکی دیرترخراب خواهندشد.لوازم یدکی […]

تاریخچه شرکت کوماتسو (Komatsu)

کوماتسو (Komatsu) یک شرکت چندملیتی ژاپنی میباشدکه درساخت وساز،معدن،جنگل داری وتجهیزات نظامی وهم چنین تجهیزات صنعتی مثل ماشین آلات پرس،لیزر وژنراتورترموالکتریک شروع به فعالیت کرد.دفتر مرکزی آن درمینتو،توکیو،ژاپن میباشد.این شرکت پس ازشهر کوماتسو (Komatsu)،ایشیاکاوا،که درسال ۱۹۲۱تاسیس شد،ونام گرفت.درسراسرجهان،گروه کوماتسو (Komatsu) شامل ۲۵۸شرکت دیگر۲۱۵شرکت تابعه تثبیت شده و۴۲شرکت متعلق به روش سهامداری میباشد. کوماتسو (Komatsu) بعدازکاترپیلار،بزرگترین […]

بولدوزر را بیشتر بشناسیم.

دراین مقاله قصد داریم با  بولدوزر  بیشتر آشنا شوییم. بولدوزر  هاکه نامهای دیگری مثل:تراکتور خزنده یا دوزر،ویا لودرخزنده در دنیا شناخته میشوند، که درهر وب سایت معدنی یاسازندگان آن بطورقطعی پیدا میشوند.ولی این نوع ازماشین آلات پرکاربردیترین راهسازی ومعدنی بین بیشتر وسایل های ماشین آلات سنگسن به شمار میرود.و هنگامی که آنهارابا صدای عجیب وغریب […]

آموزش تعویض فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

فیلتر روغن ماشین آلات سنگین که بیشترازیک قوطی بسیارساده بنظر نمیرسدولی ممکن است دراطمینان ازاینکه ماشین شماهرگزدرکنارجاده خراب نشودبسیار نقش بااهمیتی دارد.هنگام رانندگی،موتوراتومبیل شماروغن را بداخل فیلترعبور داده وفیلترروغن راتصفیه می­نمایدپیش ازآن که واردموتورشود. بیشتررانندگان متوجه میشوندکه روغن قطعات متحرک موتوررابدرستی روغن کاری مینمایند،که موجب میشودعمرموتورافزایش یابد.اما مسئله بعدی که بسیارمهم است تمیزبودن روغن است […]

دلایل دود کردن موتور

قسمت مهم هرماشین موتورآن میباشدوهرمشکلی که درآن بوجود می آیدحتما بایدجدی گرفته شود.موتورهایی که امروزبر روی بسیاری ازوسایل نقلیه،ماشین آلات راهسازی ومعدنی وحتی ژنراتورهای تولیدبرق،نصب میشوندکه ازنوع احتراق داخلی‌ هستند.به اینصورت که سازندگان این باتکیه برعلم ترمودینامیک وبسیاری ازعلوم دیگر،حرارت مشتعل شده ازفراینداحتراق رابطوری هدایت میکنندکه موتوردر بهینه‌ترین حالت خودبصورت دائم کارمیکند.این فرآیندبایدبا کمترین مصرف […]