واشر سرسیلندر ماشین آلات راهسازی و معدنی

قطعه ای است در موتورهای ماشین آلات راهسازی که مابین سیلندر و سرسیلندر قرارمی گیرد ووظیفه آن ایجادیک آب یندی کامل بین سیستمهای مختلف روغن رسانی ،آب، و احتراق موتور می باشد.واشر سرسیلندر واشری است ازجنس پنبه نسوز بعلاوه فولاد ومس میباشد.این قطعه نقش بسیارمهمی درموتور ماشینهای راهسازی دارد.سوختن واشر سرسیلندر به اصطلاح به دفورمه شدن واشر می گویندکه این امرموجب ازبین رفتن آب بندی ما بین سیستمهای مختلف موتور ماشین آلات راهسازی می شود.واشر بین بدنه ی موتور و سر سیلندر باترکیب موادنسوز ولایه ی مسی مقوای مقاوم درمقابل حرارت ولایه ی فولادی تشکیل شده است.که ضمن یک پارچه کردن سر سیلندر به بدنه ی موتور اجازه میدهدتا گردش روغن وآب بدون امکان مخلوط شدن صورت گیرد ونیز فضای سربسته ی اتاقک احتراق راآببندی نماید.

نشانه های سوختن واشر سرسیلندر

  • خروج آب ازاگزوز.
  • گرم شدن غیرطبیعی موتور.
  • ورود کمپرس درداخل رادیاتور
  • کمی کشش موتور
  • قاطی کردن آب وروغن یابه اصطلاح آب-روغن قاطی کردن ماشین آلات راهسازی
  • بدکارکردن موتور

خرید واشر کامل موتور ممکن است هرچندسال یکبار موردنیاز هرراننده ای باشد.واشر که برروی سرسیلندر قرارداده میشودسبب آببندی کامل آن شده وازقاطی شدن آب وروغن درفضای داخل موتورجلوگیری میکند.این واشر فضای بالای سرسیلندر رابصورت یک دست وصاف میکند تاکارایی خوبی داشته باشد.ازاین رو چک کردن این واشر بصورت دوره ای یک ضرورت است تاقبل ازاینکه مشکلات بعدی رخ دهد.واشر کامل موتور باکیفیت ومناسب دربهبود قدرت وعملکرد موتور نقش به سزایی راایفا میکند.توجه نکردن به سالم بودن این قطعات مشکل جدی واساسی رابرای موتور به بارمی آورد.برای اینکه بتوانید واشر کامل موتور خودرومناسبی تهیه کنیدیاکار خودرا به یک تعمیرکارمطمئن بسپاریدیا ازمراکز معتبر اقدام به خریداین لوازم کنید. شمابرای این واشر هاهزینه پرداخت میکنید وبعداز مدتی ممکن است دوباره واشر بخوبی کارنکند.ازاین رو بایدهنگام خریددقت کافی داشته باشید تایک واشر استاندارد واصل خریداری کنید.واشر کامل موتور برای ماشین آلات راهسازی مختلف متفاوت است وبایدبراساس نوع خودروی خودیک واشر خوب تهیه کنید.برای خرید بهتر است از واشر های بروزتراستفاده کنید وواشرهای قدیمی ازکامپوزیت آزبست وگرافیک تهیه میشدندولی امروزه از واشرهای باجنس فولاد چندلایه نیزتولید میشودکه کیفیت وکارایی بسیاربالاتری دارد.برخی ازآنها نیزازفلزات مقاوم دیگرمانند مس درآنها بکاررفته است.هنگام خریداین واشر هابایدابتدا مشاوره لازم رادریافت کنید.این مشاوره ها مربوط بنوع خودروی شما وکارکردآن است.

ازقطعات حائزاهمیت درموتور بشمار میرود. واشر کامل موتور باکیفیت ومناسب دربهبود قدرت وعملکرد موتور نقش به سزایی راایفا میکند.توجه نکردن به سالم بودن این قطعات مشکل جدی واساسی رابرای موتور به بارمی آورد. کارتر،سیلندر وسرسیلندر سه قسمت مهم واصلی موتور محسوب میگردد.بعنوان ستون فقرات موتور میتوان ازسیلندر نام برد. این قطعه ماننداستوانه ای صیقلی وصاف میباشد. درداخل سیلندر،پیستون بصورت بالا وپایین حرکت میکند. آلیاژ چدن یاچدن درساخت این قطعه مورداستفاده قرار میگیرد. سرسیلندر،یکی ازقطعات اصلی واساسی موتور بشمار میرود.این قطعه متشکل ازاتاق احتراق، میل اسبک،سوپاپ ها ومیل بادامک میباشد. واشر هاازجمله مجموعه واشر کامل موتور،دارای فضای پهناوری در موتور میباشند واستفاده های مختلفی درمکانهای متفاوت ازآن هابه عمل می آید. بعنوان نمونه این واشر هاعلاوه برموتور، درگلویی اگزوز وگیربکس نیزکاربرد گسترده ای دارند. اماهمان طورکه ذکرشد، مهمترین واصلی ترین واشر کامل موتور، واشر سرسیلندر میباشد.ایجاد درزبندی مناسب بین سیلندر وسرسیلندرتوسط واشر سرسیلندر صورت میگیرد.این محصول متعلق به کشورآلمان میباشد ومتعلق به شرکت ویکتور راینز ودارای کیفیت بالا،قیمت مناسب،دارای استاندارهای بین المللی وفناوری پیشرفته است .

واشر سرسیلندر موتور کاترپیلار درقدرت وراندمان موتور لودر بسیارتاثیرگذار است. واشر کامل موتور لودرباید دربرابر حرارت وفشاروارد شده ازموتور،قابلیت مقاومت راداشته باشد. واشر سرسیلندر لودر یکی ازاجزای مهم درمجموعه واشر موتور لودر بشمار میرود.یکی از ماشین آلات کاربردی ومؤثر درپروژه های عمرانی وساختمانی، لودر محسوب میشود.این ماشین درابعاد واندازه های متفاوت تولید وعرضه میگردد.بسیاری ازعملیات خاکبرداری، به سبب عملکرد وانعطاف بالای آن به سهولت انجام میپذیرد.بارگیری کامیون،پرکردن خندق ها،ایجاد خاک ریزها، حمل بتن،حفاری زیر زمینها وحمل مصالح مربوط به ساختمان ازدیگر کاربردهای لودر بشمار میرود.

ویژگی های واشر موتور

  • وظیفه اصلی این قطعه درزبندی و آببندی فضای بین سیلندر وسرسیلندر میباشد.
  • این قطعه بایدتوانایی تحمل دمای زیاددر سیلندر موتور راداشته باشد.
  • یکی ازوظایف  مهم سرسیلندر درموتور، جلوگیری ازمخلوط شدن روغن وآب رادیاتور میباشد.
  • دربرابر فشار وحرارت، ارزان بودن انعطاف پذیری وبرخورداری ازضریب حرارتی بالا،ازویژگیها ومزایای مهم واشر بشمار میرود.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *