قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی

قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی

لوازم موتوری ماشین آلات راهسازی به مجموعه  قطعات و لوازم یدکی ریز ودرشت گفته میشودکه درسیستم انتقال قدرت ماشین به کارمیرود. قطعات و لوازم یدکی مثل،موتور ماشین،سیلندر،سرسیلندر، چرخ دنده،پمپ حرکتی، توربین ودیگر  قطعات و لوازم یدکی دیگر دراین دسته قرارمیگیرند.برای این که  قطعات و لوازم یدکی و لوازم موتوری،تعمیر ونگه داری شودنیازبه این است که بصورت دوره ای توسط اپراتور بررسی شودتا ازهزینه های گزاف خرابی آن جلوگیری شود.

 

قطعات و لوازم یدکی موتوری ماشین آلات راهسازی، در سه دسته تقسیم بندی می شوند.

 • قطعات و لوازم یدکی هیدرولیکی
 • قطعات و لوازم یدکی زیربندی
 • قطعات و لوازم یدکی موتوری

باتوجه به این دسته بندی ،بازهم نوع وظرفیت این  قطعات و لوازم یدکی درانواع ماشین آلات راهسازی مانند:لودر،گریدر، بلدوزر،بیل مکانیکی متفاوت میباشد.پس درزمان خرید قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی هم باید به نوع دسته بندی قطعه وهم به نوع ماشین راهسازی دقت فرماییدتاقطعه خریداری شده توان وقابلیت تطبیق باسیستم موتوری ماشین را داشته باشد. قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی، جزء  قطعات و لوازم یدکی مصرفی هستند.که براثر میزان کارکرد یابراثر استفاده نادرست ممکن است به این  قطعات و لوازم یدکی صدمه وآسیب وارد شود.درصورتی که  قطعات و لوازم یدکی دچارصدمه وآسیب شوندتعویض وتعمیر این  قطعات و لوازم یدکی اجتناب ناپذیراست.دراین راستا، شرکت هاوکمپانی های بزرگ تولیدکننده ماشین آلات راهسازی ، اقدام به تولید وفروش این  قطعات و لوازم یدکی کرده اند.هدف این کمپانی هااز تولیداین  قطعات و لوازم یدکی ،افزایش محبوبیت ودوام وماندگاری ماشین آلات شان است.معتبرترین شرکتهای تولیدکننده این  قطعات و لوازم یدکی،کاترپیلار، کوماتسو، ولوو وهپکو میباشد.مطمئن ترین وکوتاه ترین راه خریداین  قطعات و لوازم یدکی ازنمایندگی های معتبراین کمپانی های بزرگ میباشد.شرکت کاترپیلار ،بهترین مرکز برای خریداین  قطعات و لوازم یدکی باقیمتی مناسب وکیفیت بالا میباشد.یکی ازدسته بندی قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی قطعات و لوازم یدکی زیربندی میباشد. درادامه به توضیحاتی درمورداین  قطعات و لوازم یدکی میپردازیم.

 

انواع قطعات و لوازم یدکی زیربندی ماشین آلات راهسازی

یک دسته از  قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی  قطعات و لوازم یدکی زیربندی میباشد.این  قطعات و لوازم یدکی جزء مهم ترین  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی به شمارمی آیند.این  قطعات و لوازم یدکی که جزء  قطعات و لوازم یدکی کلیدی واصلی ماشین راهسازی هستند ،بعداز این که به مرورزمان فرسوده می شوندبرای کاهش هزینه می توان قطعه جدیدراجایگزین قطعه فرسوده کرد.

 • رولیک:رولیک قطعه ای است که زنجیررا به محرکهای مکانیکی متصل میکند. وهم چنین درروانسازی حرکت زنجیر بسیارحائز اهمیت میباشد.
 • زنجیر:چیزیکه باعث حرکت ماشین درانواع خاک ها وانواع شرایط میشود زنجیراست. بطورجامع، یک بسته کفشک است دربلدوزر و بیل مکانیکی استفاده میشود.
 • کفشک:کفشک هاکل بدنه زنجیر راتشکیل میدهند .محل قرارگیری آن هابرروی لینک هااست.کفشک هاباعث ایجاد اصطحکاک بازمین میشوند.
 • بوش و تین:قطعه ای که کفشک ها رابه هم متصل میکند .اگراین قطعه دچارمشکل شود ،کار کفشک هاهم مختل میشود.
 • لینک:همانطورکه ازنام این قطعه کاملامشخص است ،لینک به کلیه اتصالاتی گفته میشودکه تمام  قطعات و لوازم یدکی زیربندی رابه هم متصل ولینک میکند.
 • تیغه:تیغه درلبه جلویی ماشین راهسازی متصل میشود .درخاک وزمین شکاف ایجاد میکند.
 • دنده اسپراکت:چرخ دنده بزرگی میباشدکه به بخش عقبی زنجیرچرخ متصل است.
 • ناخن:فطعه ای که به لبه جلویی باکت متصل میشود ناخن نامیده میشود.ناخن هااین توانایی رادارندکه به لایه های خاک نفوذکرده وازاین طریق حجم خاک راجابجاکند.

 

انواع قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی

دسته دیگری از  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی  قطعات و لوازم یدکی موتوری میباشد. درادامه به توضیحاتی مختصر درمورد بعضی از  قطعات و لوازم یدکی موتوری میپردازیم.

 • بوش موتور:بوش یک استوانه خالی است که داخل حفره های بدنه سیلندر قرارمی گیرد.حرکت پیستون داخل بوش اتفاق می افتد.
 • پیستون:قطعه ای به شکل استوانه توخالی است که ازیکسر بازو ازسردیگر بسته میباشد.که ازطریق شاتون به میل لنگ متصل میشود.
 • میل سوپاپ:میل سوپاپ یا میل بادامک،علت این نام گذاری بادامک هایی است که برروی این میل قراردارد میباشد.قطعه ای که سوپاپ ورودی وخروجی راباز و بسته میکنداین قطعه میباشد.خرابی این قطعه بعلت افت فشار روغن یاکمبودروغن است.
 • میل لنگ:میل لنگ قطعه ای است که حرکت دورانی وچرخان دارد وحرکت پیستون هارابه حرکت چرخشی تبدیل میکند.جنس این قطعه ازفولاد میباشد.
 • سرسیلندر:سرسیلندر وظیفه خنک کنندگی رابرعهده دارد . ازاینرو ، ازجنس آلومینیوم ساخته میشودبه دو دلیل ،اول این که ازآهن سبکتراست ودلیل دوم این که رسانای بهتری برای حرارت میباشد.
 • یاتاقان:یاتاقان قطعه ای است که حرکت مطلوب خطی یاچرخشی راباکم ترین اصطحکاک در ماشین انجام میدهد.

انواع قطعات و لوازم یدکی هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

دسته ای دیگر از قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی قطعات و لوازم یدکی هیدرولیکی میباشد.

 • پمپ پیستون:این  قطعات و لوازم یدکی، قطعات و لوازم یدکیی ساده وبادوام هستند.این قطعه،از پیستون اصلی،محفظه ویک جفت دریچه تشکیل میشود.
 • پمپ کاتریجی:قدیمیترین پمپ هیدرولیکی، پمپ کاتریجی میباشد. براثرنیروی گریز ازمرکز ،که به سمت خارج کاتریج میباشد.تیغه های درون پمپ حرکت میکنند.
 • پمپ دنده ای:یکی ازانواع پمپ هیدرولیکی پمپ دنده ای میباشد.پمپ دنده ای ،به شکل یک پوسته است که دنده ها نزدیک به هم درون این پوسته قراردارند.این پمپ باعث حرکت وانتقال مایعات میشود. حرکت پمپ ها بصورت چرخشی میباشد.

 

فروش انواع قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی

لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ازاهمیت بالایی برخوردارهستند ومی بایست ازکیفیت بالایی برخوردارباشند تابراثر فشاربالای واردشده سریعا”دچارخرابی وفرسودگی نشوند به همین دلیل بایدبدانیم که چگونه لوازم یدکی اصلی تهیه کنیم تاباعث افزایش طول عمردستگاه خودشویم.قیمت لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی باتوجه بنوع برندسازنده، قطعه مصرفی وکیفیت آنها تعیین میشود. کاربا ماشین آلات سنگین راهسازی درزمین های سنگ لاخی ومعدنی بیش ترین استحکاک وآسیب رابه لوازم زیربندی این ماشینهای سنگین واردکرده ودوام وطول عمر آن هاراکاهش میدهد.

هیوندای،زوملاین،کوماتسو،دوسان،لوازم چکشهای هیدرولیکی،سوسان،ام اس بی،فورکاوا،انواع شیشه سکوریتی و طلقی،انواع محافظ شیشه،انواع هدجک استیک وباکت ولوازم جک کلیه ماشین آلات راهسازی صافکاری ونقاشی انواع ماشین آلات راهسازی،فروش انواع شیشه ماشین آلات راهسازی بصورت کلی وجزعی،فروش کامل انواع تودوزی داخل کابین وبیرون ماشین آلات راهسازی درانواع رنگهاکف فرش،انواع پرده،روکش صندلی،ساخت وفروش انواع  قطعات و لوازم یدکی بدنه،فروش محافظ جلوشیشه انواع ماشین آلات راهسازی،فروش انواع آرم بدنه ماشین آلات راهسازی،فروش انواع قفل ماشین آلات راهسازی،ساخت وفروش انواع  قطعات و لوازم یدکی بدنه، قطعات و لوازم یدکی زیربندی رولیک،دنده چرخ،زنجیر،ماشین آلات هیوندای،کوماتسو،دوسان،نیوهلند.

 

نکاتی در مورد سرویس بیل هیدرولیکی:

 • دستورالعمل شرکت سازنده:کتاب راهنمای تیم اپراتوری وسرویس
 • بازدیدسطح مایعات مصرفی:یک برنامه روزانه
 • گریس،خون حیات بخش تمامی پین ها،بوش ها
 • فیلترها: استفاده ازفیلترهای اصلی درزمان مشخص

لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی شامل تمامی  قطعات و لوازم یدکی که بازمین درگیرهستند.مانند محرک وگرداننده آنها که درحین کاراستحکاک بالایی دارند میشود. میتوان گفت این  قطعات و لوازم یدکی در زمره  قطعات و لوازم یدکی مصرفی ماشین آلات راهسازی قرارمیگیرند ودیر یازود بایدمورد تعویض ویاتعمیر قراربگیرند.فروش وتامین  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی تخصصی، بیل مکانیکی، لودر کوماتسو، لودر هیوندایی فروش شیشه انواع دستگاه های راهسازی درطرح اصلی ومعمولی کوماتسو،هیوندا،دوسان،هیتاچی،هیدرومک،تیتان،زوم لاین،شیشه انواع مینی بیل هایR60-وبابکت انواع بیل بکهو وغیره،شیشه انواع لودرهای چینی-ژاپنی-آمریکایی،فروش انواع قاب شیشه ونوار دورشیشه قفل شیشه وچسب مخصوص شیشه تمام دستگاه های راهسازی،ساخت وفروش انواع رکاب دوربیل،فروش انواع قفل درب کابین وقفل شیشه انواع بیل ولودر،فروش محافظ جلوشیشه-فروش انواع  قطعات و لوازم یدکی بدنه تمام دستگاهای راهسازی،فروش انواع صندلی وتعمیر وبازسازی انواع صندلی بادی ووزنه ای،ساخت وفروش رکاب زیردرب انواع دستگاهای راهسازی،فروش انواع تودوزی داخل کابین وبیرون دستگاه کامل دررنگهای مختلف،فروش انواع تودوزی سقف بیل ولودر،فروش تمام آرم(برچسب)بدنه دکل-وزنه-درب بغل ها،

قطعه باعرضه وفروش  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی بااقتصادیترین قیمت وبالاترین کیفیت بصورت عمده وتک فروشی درخدمت شماعزیزان میباشد. بهترین قیمت لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ازاین طریق دراختیار فروشگاه تامین قطعه میباشد.شركت  قطعات و لوازم یدکی ماشين‌آلات راهسازی راهساز کوماتسو بعنوان پيشرو درطراحی ومهندسی ،توليدو تامين  قطعات و لوازم یدکی ومجموعه های ماشين آلات راهسازی،كشاورزی ومعدنی درجهت رقابت پذيری درسطح منطقه راباحضور دربازارهای هدف صادراتی ،ماموريت اصلی خودمی داند.ما بابهره گیری ازعلم وتکولوژی روزدنیا واستعداد وتجربه متخصصین کشورخودمان اقدام به توزیع انواع  قطعات و لوازم یدکی این سیستم هامانند:لوازم یدکی لودر ،لوازم یدکی بولدوزر ،لوازم یدکی بیل مکانیکی و قطعات و لوازم یدکی زیربندی انواع ماشین آلات راهسازی کرده ایم.

 

نکاتی هنگام روشن کردن ماشین آلات راهسازی

هنگام روشن کردن بیل مکانیکی برای هشدار واطرافیان بوق ماشین رابه صدادرآورید.فقط زمانی که روی صندلی قرارگرفته ای بیل مکانیکی راروشن وآن راحرکت دهید.به استثنای اپراتور بیل مکانیکی فرددیگری اجازه نخواهدداشت سوار بیل مکانیکی گردد.برای روشن کردن موتور بیل مکانیکی ازاتصال کوتاه سیم استاراستفاده نکنید زیرااینکارنه تنها خطرناک است بلکه موجب خسارت به تجهیزات میشود.عملیات مربوط به گرم کردن بیل مکانیکی رابطورکامل انجام دهیداگر قبل ازگرم کردن بیل مکانیکی اهرم های کنترل را فعال کنیدعکس العملهای مکانیکی کم میشوداما ممکن است موجب به روزحادثه غیرمنتظره گردد.اگرالکترولیت باتری بیل مکانیکی یخ‌زده است اقدام به شارژباتری راروشن کردن موتور بیل مکانیکی بااستفاده ازباتری کمکی نکنیدزیرا خطرآتش گرفتن باتری وجوددارد قبل ازاقدام به شارژباتری بیل مکانیکی یاروشن کردن موتوردستگاه بااستفاده ازباتری کمکی اجازه دهیدیخ الکترولیت باتری ذوب شودقبل ازروشن کردن موتورمجددالکترولیت باتری بیل مکانیکی را ازنظریخ‌زدن ونشتی بازدیدکنید.بعدازروشن کردن موتور واطمینان از گرم شدن بیل مکانیکی دستگاه رادرمحوطه وسیعی حرکت داده که هیچ گونه مانعی درآن وجودنداشته باشد وبه آرامی حرکت کنید وازنزدیک شدن افرادبه بیل مکانیکی به جلوگیری کنید.همیشه کمربند ایمنی صندلی خودراببندید.دقت کنید که حرکت ماشین مطابق بانمایش روی صفحه کنترل باشداگر اینطور نیست صفحه کنترل رافوراًتعویض نمایید.

برخی ازانواع لوازم موتوری ماشین آلات راهسازی ولوازم یدکی درتمامی ماشین آلات راهسازی مشترک هستند.امابرخی  قطعات و لوازم یدکی یدکی درماشین های سنگین بصورت تخصصی باماشین های سبک ونیمه سنگین متفاوت است.ماشین آلات دارای  قطعات و لوازم یدکیی میباشدکه هرکدام ازاین  قطعات و لوازم یدکی امکان داردخراب ویانیاز به تعویض داشته باشند.  قطعات و لوازم یدکی موتوری نیز ازمهمترین  قطعات و لوازم یدکی در ماشین آلات راهسازی میباشد. ازجمله  قطعات و لوازم یدکی موتور تولیدی میتوان به پایه ترموستات،پایه فیلتر روغن ،بوش فارسونگاه ،پوسته کوپلینگ ،پولی پمپ باد، پولک آب سرسیلندر ،پولی واتر پمپ ،درب ترموستات ،توری اویل پمپ و ….اشاره نمود. سر سیلندر ازآلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. آلیاژ آلومینیوم مزیتی داردکه ازآهن سبک تر است وازرسانایی حرارتی بهتری برخورداراست. بطوریکه خنک کننده راحتتری بشمار میرود. استفاده از  قطعات و لوازم یدکی ماشین سنگین دربهترین کیفیت ممکن امری است که راننده و ماشین راازصدمات احتمالی که درجاده ها ومناطق مختلف ممکن است دامن گیراوشود حفظ نماید،واسطه گری یادلالی آفت بازار  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگینی چون لودر کاترپیلار بیل مکانیکی کاترپیلار وسایرتجهیزات راهسازی شده است وقیمت لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی رابالابرده است. قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی شامل یک مجموعه کامل ازتمامی  قطعات و لوازم یدکی ریز ودرشتی میباشدکه درسیستم انتقال قدرت ماشین آلات بکاررفته است. موتور ماشین،سیلندر، سرسیلندر، چرخ دنده،پمپ های حرکتی، توربین وغیره رامیتوان دراین مجموعه قرار دادکیفیت وبرند معتبرهرکدام از لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی درعملکرد صحیح ماشین موثراست. فروشگاههای فراوانی عرضه کننده این کالاها هستند.

 

ساختار قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی

تمامی محصولاتی که توسط این فروشگاه به شماعزیزان ارائه می شودبطور مثال  قطعات و لوازم یدکی بلدوزر دارای ضمانت می باشد وشما باخیال آسوده ازکیفیت محصول خریداری شده استفاده می کنید و  قطعات و لوازم یدکی بلدوزر رابصورت اصل خریداری کرده وبرروی دستگاه خودتعویض می کنید.مرکزپخش کلیه  قطعات و لوازم یدکی ولوازم یدکی ماشین آلات سنگین:راهسازی کشاورزی ،دریایی ودیزل ژنراتور ها باتضمین کیفیت وقیمت مناسب دراسرع وقت ،درخدمت فروشندگان ،توزیع کنندگان ،سازمانهای دولتی وخصوصی فروشنده انواع لوازم برقی تعمیر وبازسازی انواع آمپردیجیتال سیستم کنترل الکترونیکی وریموت کنترل های ماشین آلات راهسازی و…فروش  قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی .کشاورزی .دریایی. لیفتراک وصنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فروشنده انواع پمپ تولید وفروش انواع ناخن ،تیغه وگوشه وپیم برای ماشین آلات راهسازی (لودر –بیل –بولدوزر –گریدر) کاترپیلار،کوماتسو،هپکو،هیوندای می باشد. شرکت راهساز کوماتسو باهدف تهیه وتامین انواع  قطعات و لوازم یدکی،تجهیزات ولوازم یدکی ماشین آلات راهسازی،کوماتسو،کاترپیلار و هیوندای فعالیت میکند. محصولات قابل ارائه توسط این شرکت انواع  قطعات و لوازم یدکی زیربندی ، قطعات و لوازم یدکی موتوری ، قطعات و لوازم یدکی هیدرولیک ، قطعات و لوازم یدکی GET، قطعات و لوازم یدکی برقی ،فیلتر ،گیربکس ،انواع صفحه ،واشر، چهارشاخه وسایر لوازم جانبی میباشد.ماشین آلات راهسازی  راهساز کوماتسو فروش ماشین آلات راهسازی واردکننده وفروشنده لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی شامل قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی ،لوازم موتوری دویتس ، قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی ،تسمه و…می باشد مادراین فروشگاه سعی خودرا کرده ایم که تمامی ماشین ها و قطعات و لوازم یدکی آنها رابصورت کامل پوشش دهیم.  قطعات و لوازم یدکی ماقابل ارسال به تمامی نقاط ایران است.جهت مشاوره رایگان واستعلام قیمت  قطعات و لوازم یدکی باشماره های ماتماس حاصل فرمایید.

 

قیمت قطعات موتوری ماشین آلات راهسازی

ماشین آلات زیادی در راهسازی کاربرددارند. بولدوزر،گریدر وجرثقیل برخی از ماشین آلات راهسازی هستند.تمامی این ماشین آلات از  قطعات و لوازم یدکی مختلفی تشکیل شده اند. قطعات و لوازم یدکی کوچکی که اجزای ماشین سنگین راتشکیل میدهندمعمولا نقش اساسی درروشن شدن وحرکت آن دارند. بااینکه تولیداین  قطعات و لوازم یدکی نیازبه تخصص ودانش بالایی داردولی این  قطعات و لوازم یدکی درداخل کشور تولید وعرضه میشود.مرکزپخش کلیه  قطعات و لوازم یدکی یدکی انواع دامپر تولیما،بونسر ،وینگت ،بنفورد ،ایتال دامپر ،بتونیر ،اتومیکسر مرلو ،ویبراتور وارساپ

قطعات و لوازم یدکی یدکی انواع لودر هپکو ،کاترپیلار ،کوماتسو ،ولوو ،هیوندا ،اینترناش ،فیات آلیس ،کاواساکی ،فورکاوا برحسب میزان حساسیت درکاربری اپراتور ها وتعمیرکاران ماشین آلات راهسازی و معدنی نیزترجیح به انتخاب واستفاده ازلوازم یدکی باکیفیت مناسب باکاربری میدهندواردکننده وفروش لوازم یدکی ماشین آلات سنگین شامل انواع کامیون وکامیونت ها وانواع برندها بامناسبترین قیمت.

باتوجه به تجربه بیش از ۳۰ سال واردات وتولیدانواع  قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی،امیدواریم بتوان شمارا درتهیه وتعمیرات خودروهای سنگین خود؛یاری کنیم. مجموعه راهساز کوماتسو باسابقه طولانی مدت درزمینه واردات وعرضه انواع ماشین آلات معدنی و راهسازی آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی درزمینه واردات وفروش انواع ماشین آلات اعم از ماشین آلات معدنی و…..می باشدمادرکنار تیم تخصصی و مهندسین مجرب ،باتکیه بردانش فنی وتخصصی نیروهای مستعدخود ،لوازم یدکی و قطعات و لوازم یدکی فنی ماشین آلات راهسازی رابابالاترین استانداردهاتهیه وتوزیع میکنیم.یکی ازپرمصرفترین  قطعات و لوازم یدکی ولوازم یدکی ماشین آلات راهسازی فیلترهاهستند. دسته بندیهای متفاوتی ازفیلتر های ماشین آلات راهسازی میتوان ارائه داد.ماشین آلات راهسازی ازجمله ماشین آلات باابعادبزرگ هستندکه بدون استفاده ازآن هاعملیات راهسازی غیرممکن خواهدبود. بیل مکانیکی بطوروسیع درپروژهای گوناگون عمرانی مورداستفاده قرارمیگیرد.

گریدر دستگاهی است که عملیات تنظیم شیب وتسطیح خاکریزی‌ها وخاکبرداریها رادرطول راه انجام میدهد.خریدتمام لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی من جمله گریدر از فروشگاه مااقدام کنید ازآنجاییکه تولیدخودرو ، قطعات و لوازم یدکی و لوازم یدکی ماشین وخودروهای سنگین و سبک از قطب های مورد توجه درصنعت جهان است ،بخشی ازصنعت گران ایرانی نیزتوجه ویژه ای به این بخش داشته ودراین زمینه فعالیت دارند.عرضه انواع سیبک کمان بولدوزر – یاطاقان کمان – بغل بند چرخ بولدوزر – سیبک گلابی – شافت چرخ – شافت رولیک– گوشواره پشت بیل – پین گوشواره – شاه پین کمان – بوش کمان – پیچ ریگلاژ بازو –مهره ریگلاژ بازو .عرضه انواع فیلترهای روغن – گازوئیل – هوا – آبگیر – هیدرولیک دستگاه های راهسازی فروشگاه لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی  راهساز کوماتسو بابیش از۳۰ سال فعالیت درتهیه ساخت وتامین انواع لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی دربرندهای کوماتسو، کاترپیلار، هیوندا، ولوو، هپکو، لیبهر، دوو دوسان، کاوازاکی، و لودر های چینی می باشد.امیدواریم باجلب رضایت شمابتوانیم نقش بسزایی جهت هرچه بهترارائه خدمات وفروش  قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی ، معدنی وکشاورزی در کشورعزیزمان داشته باشیم.

برخی ازانواع لوازم موتوری ماشین آلات راهسازی و لوازم یدکی درتمامی ماشین آلات راهسازی مشترک هستند.امابرخی  قطعات و لوازم یدکی یدکی در ماشین های سنگین بصورت تخصصی با ماشین های سبک ونیمه سنگین متفاوت است.ماشین آلات دارای  قطعات و لوازم یدکیی میباشدکه هرکدام ازاین  قطعات و لوازم یدکی امکان داردخراب ویانیاز به تعویض داشته باشند. قطعات و لوازم یدکی موتوری نیز ازمهم ترین  قطعات و لوازم یدکی در ماشین آلات راهسازی میباشد.سر سیلندر ازآلیاژ آلومینیوم ساخته شده است.آلیاژ آلومینیوم مزیتی داردکه از آهن سبکتراست وازرسانایی حرارتی بهتری برخورداراست. بطوریکه خنک کننده راحتتری به شمارمیرود.استفاده از  قطعات و لوازم یدکی ماشین سنگین دربهترین کیفیت ممکن امری است که راننده و ماشین را ازصدمات احتمالی که درجاده ها ومناطق مختلف ممکن است دامن گیراوشود حفظ نماید،واسطه گری یادلالی آفت بازار  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگینی چون لودر کاترپیلار بیل مکانیکی کاترپیلار وسایر تجهیزات راهسازی شده است وقیمت لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی رابالابرده است.

ماشین آلات راهسازی ازجمله ماشین آلات باابعاد بزرگ هستند که بدون استفاده ازآنهاعملیات راهسازی غیرممکن خواهدبود. ماشین آلات زیادی درراهسازی کاربرددارند. بولدوزر،گریدر وجرثقیل برخی از ماشین آلات راهسازی هستند.لودر ماشینی پرکاربردجهت فعالیتهای ساختمان سازی، راهسازی ونگهداری جاده است که باتوجه به میزان استفاده از لودر،نیازبه تعویض قطعات و لوازم یدکی لودر پس ازمدت زمان مشخصی میباشد. امروزه باتوجه به تولیدنوع تقلبی لوازم لودر کوماتسو، خرید قطعات و لوازم یدکی اصل از تقلبی دشوارترشده است.لودرچینی نوعی ازماشین آلات ساخت وسازاست  که بطورگسترده ای دربزرگراه ها ،راه آهن ،ساخت وساز ،سد،بندر ،معدن وسایرپروژه های ساختمانی استفاده میشود.لودر های چینی درمقایسه با لودرهای شرکتهای دیگرجهان ازنظرکارایی ونحوه انجام کارمشابه هم میباشندکه فقط درکیفیت قطعات و لوازم یدکی وقیمت لوازم باهمدیگر دررقابت هستند، لودرهای چینی هم دارای مدلهای چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری میباشند.خدمات وتامین  قطعات و لوازم یدکی یدکی ماشین آلات راهسازی، معدنی، کامیون وکامیونت.فروش وتعمیر لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی لیبهر –ولو –کوماتسو –پرکینز ماشین آلات راهسازی گیربکس چرخ عقب،جنت بالا وپایین رادیاتور،انواع کامپیوتر ومانیتور،انواع کاسه نمدفشارقوی، دنده دیشلی دیفرانسیل ،کمپرسورکولر، شاتون موتورلوازم موتوری لودر چینی می باشد.

شفت،کوپلینگ، روتور وشفت، پولی های چدنی، قلاب، کمربندهای بکسل، لوازم موتور وگیربکس وهم چنین لوازم ترمزتنهابخشی از لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی می باشندکه فقط درجرثقیل هاکاربرددارند.

فروشگاه هایی که قطعات و لوازم یدکی لودر راعرضه میکنند،قیمتهای متفاوتی رابرای هرکدام از قطعات و لوازم یدکی تعیین میکنند. هم چنین احتمال تقلبی بودن لوازم برقی، لوازم جک، لوازم گیربکس،لوازم جک وسایر قطعات و لوازم یدکی لودر وجوددارد.به همین دلیل پیشنهاد میشود بامراجعه به فروشگاه معتبرعرضه  قطعات و لوازم یدکی لودر،لوازمی اصل راباقیمت مناسب تهیه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *