لوازم هیدرولیک ماشین آلات راهسازی

هیدرولیک ازکلمه‌ی یونانی«هیدرو»مشتق شده که به معنای جریان حرکت مایعات است. درقرون گذشته ومقصود از هیدرولیک فقط آب بود. بعدهاعنوان هیدرولیک مفهوم بیش تری بخودگرفت: بررسی بهره‌برداری بیش ترازآب، حرکت دادن چرخهای آبی ومهندسی آب است.مفهوم هیدرولیک دراین قرن،دیگرمختص به آب نیست، بلکه دامنه‌ی وسیعتری به خودگرفته وشامل قواعد وکاربردمایعات دیگری بخصوص«روغن معدنی» هم میشود. آب بعلت خاصیت زنگ‌ زدگی،درصنایع نمیتواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورداستفاده قرار گیرد،درحالیکه روغن خاصیت زنگ‌ زدگی ندارد.امروزه ازروغن درصنایع، بخصوص برای انتقال انرژی درسیستم کنترل بسیاراستفاده میشود.

بطورخلاصه میتوان گفت: فنی که انتقال وتبدیل نیرو راتوسط مایعات انجام دهد«هیدرولیک» نامیده میشود. ازآنجاییکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ‌ زدگی است، درصنایع از هیدرولیک روغنی هم بخاطرانتقال انرژی درسیستمهای کنترل استفاده میشود.

موارد استفاده از پمپ هیدرولیک چیست؟

هیدرولیک دربخشهایی اززندگی روزمره‌ی مانقشهای مهمی ایفامیکند؛ درحالیکه شایداز آن بی‌خبرهستیم. درادامه به برخی کاربرد‌های هیدرولیک درزندگی روزمره میپردازیم و توضیح مختصری درباره‌ی نحوه‌ی کارهریک خواهیم داد.

 • فرمان هیدرولیک
 • ترمز هیدرولیک
 • بالابر هیدرولیک
 • پرس هیدرولیک

فرمان هیدرولیک،یک سیستم کمکی است که چرخاندن فرمان رابرای راننده آسانتر میکند. قطعات و لوازم یدکی تشکیل‌دهنده‌ی فرمان هیدرولیک خودرو درشکل زیر نشان داده شده‌اند:

 • روغن هیدرولیک
 • شیلنگ ها ولوله های رفت وبرگشت روغن هیدرولیک
 • پمپ هیدرولیک
 • مخزن هیدرولیک
 • شیرهیدرولیک
 • تسمه هیدرولیک فرمان
 • جک هیدرولیک دوطرفه فرمان
 • اجزای فرمان هیدرولیک
 • نحوه کارفرمان هیدرولیک

 

خودرویی که فرمان هیدرولیکی دارد،به یک منبع انرژی برای کمک به راننده درهنگام پیچیدن ودورزدن، مجهزاست.بیش ترفرمان‌هایی که چنین منبع انرژی‌ ای دارند، هیدرولیکی‌ هستند. وقتی راننده، فلکه‌ی فرمان رامیچرخاند، پمپ روغن تحت فشارتأمین میکند، روغن تحت فشاربیش تر،تلاش لازم برای فرمان دادن به چرخهارا انجام میدهد. بعضی از اتومبیلها سیستم فرمان الکترونیکی دارند. دراین خودروهانیروی کمکی بوسیله‌ی یک الکتروموتور تأمین میشود.

مدل های مختلف سیستم‌های ترمز هیدرولیک

هرگاه درمورد سیستمهای دیسکی صحبت میکنیم، یک سیاه رنگی رامیبینیم که اهرم ترمز رابه گیربکس متصل میکند. سوال ‎هایی مطرح میشودکه چگونه این ترمز‌ها،بدون اتصال مکانیکی ازمایع هیدرولیکی برای انتقال پدال ترمز یانیروی ترمز اهرم برای رسیدن به ترمزمناسب،استفاده میکنند؟ سیستم ترمز هیدرولیک چیست وچگونه کارمیکنند؟

دراین نوع سیستم ترمز،نیروی مکانیکی‌ توسط راننده برروی پدال ترمز منتقل میشود وتوسط یک دستگاه شناخته شده بعنوان سیلندر اصلی،به فشار هیدرولیکی تبدیل میشود. این فشار هیدرولیک به دیسک نهایی ارسال شده وباعث متوقف کردن وسیله‌ی نقلیه میشود.

ازمعضلات سیستم ترمز هیدرولیکی میتوان به احتمال پارگی ونشتی لوله‌های انتقال روغن ترمز اشاره کردکه درنهایت میتواندمنجر به ازکارافتادن سیستم ترمز اتومبیل شود.برای حل این مشکل، اکثرخودروهای مدرن امروزی به دومدار جریان مایع مجزا بادو سیلندر اصلی مجهزند تادرصورت ازکارافتادن یک مدار،ترمز اتومبیل دچارمشکل نشود.در سیستمهای دومداره، ممکن است یک مداربه چرخهای جلو ویک مداربه چرخهای عقب متصل باشد، یایک مدار به چهارچرخ متصل ویک مدار تنهابه چرخهای جلومتصل باشد.

دسته بندی سیستم های ترمزهای هیدرولیک:

 • براساس مکانیزم تماس اصطحکاکی:
  • ترمز‌های درام یاترمز‌های داخلی هیدرولیک
   ترمز‌های دیسکی یاترمز‌های خارجی هیدرولیک
 • براساس توزیع نیروی ترمز:
  • ترمز‌های هیدرولیکی تک تک
   ترمز‌های هیدرولیک دوطرفه

لوازم هیدرولیک ماشین آلات راهسازی

ساخت لوازم هیدرولیک ماشین آلات راهسازی باپیشرفت علم کلیات دستگاه ها بسوی تمام هیدرولیک وکامپیوتری می رونداما درسیستم دستگاههای قدیمیترتقریبا سال۲۰۰۰ میلادی هم چنان قسمت هیدرولیک ازمهم ترین بخش دستگاههای راهسازی و معدنی می باشدکه بطورکلی سیستم هیدرولیک شامل پمپ مادر در بیل های کوماتسو و کاترپیلار وپمپ گردون وپمپ چرخ ها وکنترل هیدرولیک می باشد.پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی را اگرنگوییم حساسترین قطعه دراین دسته از ماشین آلات است ،قطعا یکی ازمهم ترین وحساسترین قطعات و لوازم یدکی این دسته از ماشین آلات راهسازی میباشند.کیفیت پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی بسیارمهم است زیراکیفیت بالادو مزیت رابه همراه خواهدداشت.

پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی باکیفیت اول ازهرچیز می تواندعملکرد ماشین آلات رابهبود بخشد. بطورکلی هرقطعه باکیفیتی می تواندبرروی عملکرد ماشین تاثیرداشته باشدکه این قطعه نیزمستثنی نیست.ﭘﻤﭗ بعنوان ﻗﻠﺐ دستگاه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ، اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ راﮐﻪ بوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾـﺎاﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ میشودﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ میکند. ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻟـﺪﺟﺮﯾـﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﻮده وﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎراﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎرﻣﻘـﺎوﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ عملکرد دستگاه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺮآن ﻏﻠﺒﻪ میگردد، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ازانواع پمپ های هیدرولیک میتوان به پمپ های هیدرولیک دنده ای، پمپ هیدرولیک پره ای و پمپ هیدرولیک پیستونی اشاره کرد،که عملکرد یک سانی درتمامی سیستمهادارند. ازمهم ترین اجزای تشکیل دهنده این پمپ های هیدرولیکی میتوان به مخزن،پمپ، دریچه ها ومحرک هااشاره کرد. ما پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی وسایر ماشین آلات رابا قیمت مناسب ودربهترین کیفیت به شماعزیزان فعال دراین زمینه فعالیت ارائه خواهیم کرد.

فروشگاه راهساز کوماتسو عرضه کننده کلیه لوازم هیدرولیک ماشین آلات راهسازی و معدنی پمپ ها وشیرهای هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی و معدنی شامل انواع بیل مکانیکی، لودر،بلدوزر، دامپتراک، گریدر و…درمحل باکادری حرفه ای وباتجربه آماده خدمات رسانی به شمارانندگان عزیز می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *