جعبه اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

اورینگ ها باتلفظ انگلیسی (O-ring) به مانند دونات میباشند درظاهر بنظر می آیدکه زیاداهمیت خاصی ندارند ولی درواقعیت این اورینگ هاهستند که میتوانند منجر به آببندی یک دستگاه شوند اورینگ هایکی ازمقرون بصرفه ترین وقابل اطمینانترین روش هابرای ایجادیک مهر وموم محکم هستند.برای هرگونه دستگاهی بایدبه این موضوع اشاره کردکه اورینگ هامیتوانند فشاربالای چندین هزاراسب بخار راتحمل کنند. اورینگ هاازمواد مختلفی ساخته میشوندکه هرکدام دارای ویژگیهای مربوط به خودشان است.بیشتر اورینگ ها خاصیت الاستیکی دارند تابتوانند درهرشرایطی دوام بیاورند. ازجمله مواردیکه می بایست بدان توجه داشت درهنگام خرید اورینگ این که قراراست درچه شرایطی مورداستفاده قرارگیرد .

کاربرد اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی:

  • ازحلقه های اورینگ برای مسدودکردن مسیری استفاده میشودکه مانع خروج مایع یاگازشود.
  • اورینگ درشیار قرارمیگیرد تادرجای خودمحکم شود وسپس بین دوسطح فشرده میشود.
  • بافشردن اورینگ ،دیگرجایی برای حرکت آن وجودندارد ومسیر مایع یاگازی راکه میخواهید درجای خودببندید،مسدود میکند.

ویژگی های اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی:

  • سازگار دردمای بالا یاپایین
  • سازگازی شیمیایی
  • سازگازی دربرابر آب گرم وبخار
  • سازگاری دربرابر گریس وهیدرولیک

اورینگ سوزن انژکتور موتورکامینز ۲۵۰ اورینگ رایجترین نوع آببندی است که درطراحی ماشین آلات استفاده میشودچرا که اورینگ هاارزان قیمت هستند وبه آسانی قابل تولید هستند،قابل اطمینان هستند ونصب آسانی دارند.اورینگ میتواندده هامگاپاسکال(هزاران پاسکال) فشار راآببندی نماید.اورینگ (Oring) که باعنوان پکینگ یااتصال هلالی نیزنامیده میشودیک درزگیر مکانیکی به شکل هلالی است که حلقه ای لاستیکی باسطح مقطع گردمیباشد. وبرای قرارگرفتن دریک شیار وتحت فشاربودن میان دویاچند بخش طراحی شده است.تاآببندی درمحل اتصال ایجادنماید.از اورینگ میتوان درکاربردهای ایستاتیک یادینامیک جایی که بین اورینگ وبخش های متصل به آن حرکت وجوددارداستفاده کرد.مثال هایی ازکاربرد دینامیک اورینگ مانند: شفت های پمپ دوار وپستون های سیلندر هیدرولیکی میباشد. اورینگ لاستیکی دردوشکل حلقه ای وهم چنین متری موجودمیباشد. اورینگ حلقه ای معمولاً درسایزهای استاندارد وجوددارد وقتی نیازبه اورینگی باقطر خیلی بزرگ باشدازانواع متری استفاده میشودکه باچسب به شکل حلقه ای تبدیل میشودو قابل استفاده میباشد.

 

جعبه جعبه اورینگ کاترپیلار Word Gasket وردگسکت نامی آشنابرای تعمیرکاران وفروشندگان قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی است.این شرکت انواع واشر وکیت رابرای سری محصولات دستگاههای راهسازی تولید مینماید.کالانمایش داده شده یکی ازمحصولات شرکت ورد گسکت است که به نام جعبه اورینگ دستگاه های کاترپیلار شناخته میشود.این دسته ازمحصولات دارای دونوع سایزبندی متریک واینچ میباشند،محصولات شرکت کاترپیلار براساس اینچ طراحی گشته ازاین جهت سایزبندی کیت موردنظر براساس اینچ است.کالااز کیفیت بسته بندی مناسب برخورداراست ودارای ۳۰سایزمختلف جعبه اورینگ درتعداد مختلف میباشد. این دسته بندی بگونه ای عرضه شده که مشکل تعمیر کاران رادرانجام تعمیراتشان برای دستگاههای کاترپیلار برطرف نماید.ازدیگرمزایای محصول جنس NBR 70است که دردمای ۱۲۰ ∼ ۴۰- خاصیت خودرا حفظ کرده مانع ازنشتی میگرددازاین جهت بسیارمناسب برای ماشین آلات راهسازی است که درشرایط مختلف آب وهوای کارمیکنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *