کاسه نمد ماشین آلات راهسازی و معدنی

کاسه نمد چیست ؟

درزمانهای گذشته برای جلوگیری ازنشت روغن وبامایعات داخل موتورهااز نمد استفاده میکردندکه شکل امروزی آن به کاسه نمد شهرت دارد.بیش تر کاسه نمد هانقش محافظتی دربرابر بلبرینگ هارادارند تااجازه ندهند روغن وسایرسیالات به خارج از موتور نشت کند.برای در زبندی شفتهای دوار وپیوسته حاوی سیال استفاده میشود.

دسته بندی جنس کاسه نمد هابراساس میزان فشار ،حرارات ودماتعیین میشودبرای مثال بعضی از کاسه نمد هاازجنس سیلیکون میباشد وبعضی دیگرازنوع وایتون این که کدام یک مفید وموثراست.فقط به عواملی که دربالااشاره شدبستگی دارد.

دلایل خرابی کاسه نمد ها

  • فواصل زیاد درتعویض دروه ای کاسه نمد
  • وجودحرارت زیاد وغیرقابل تحمل بادمای بالابرای کاسه نمد
  • اصطحکاک بالادرحین عملکرد موتور
  • استفاده ازجنس نامرغوب برای کاسه نمد

کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو

دراین مقاله قصد داریم که شما عزیزان را با کاسه نمد بیشتر آشنا کنیم همان طور که میدانید واشرهای آب بندی درصنایع های گوناگون ازاهیمت بسیار بالایی برخوردار هستند.که ازآن جمله میتوانیدبه کاسه نمد ها کوماتسو اشاره کنیم.درصنعت ماشین آلات راهسازی کاسه نمد هاسرمیل لنگ نقش بااهمیتی را دارند.وازآن جاییکه ماشین آلات راهسازی ومعدنی ممکن است درشرایط نامساعد آب وهوای قرار بگیرندودردماهای گوناگون به فعالیت خود ادامه میدهندکیفیت وجنس واشرهای آب بندی اهمیت ویژه ای دارند.یکی از بهترین وموفقترین شرکتهایی که درتولید این محصول فعال میباشندوبرای تعمیرکارها وفروشندگان قطعات یدکی نامی آشنا هستندکه شرکت ژاپنی NOK نام دارد. ودرحال حاضر میتوان گفت که اکثرشرکتهای تولیدکننده ماشین آلات راهسازی مانند:کوماتسو،کوبلکو وهیتاچی و… از محصولات این شرکت ژاپنی استفاده میکنند.درشرکت راهساز کوماتسو این کالا رابعنوان کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو سرمیل لنگ این دستگاه میشناسندکه در زیر شما میتوانید نقشه انفجاری شرکت کوماتسو رانیزمشاهده نمایید. دستگاه های کوماتسو ازگذشته درایران شناخته شدندومحصول پیش رو از باکیفیت ترین لوازم وقیمت بسیارمناسب ونیزفناوری روزجهان ودارای استاندار های بین المللی میباشد.البته همچنین خرید قطعات ماشین آلات راهسازی باید حتما ازیک کانال امن صورت بگیرد که سایت راهساز کوماتسو برای شما عزیزان این امکان را فراهم کرده است.وهمچنین شمامیتوانیدباخریداین کالا از وب سایت راهساز کوماتسو  ازخدمات وهمچنین ازحمل رایگان آن درسراسرکشور وضمانت کالا بهره ببرید. همچنین شما عزیزان میتوانید با گروه پشتیبان راهساز کوماتسو تمام وقت پاسخگوی شما هستند.

کاسه نمد سرمیل لنگ لودر کاترپیلار ۹۶۶Dدرهرماشین صنعتی،خودرو ویابطور کلی درهر وسیله ای،جنس کاسه نمد متغییراست.که بسته به حرارت یا دما ویافشار استفاده میشود.دردمای بالا از کاسه نمدهای چدن که مخصوص حرارت یادما میباشد،استفاده میگردد.امااگر دما وحرارت بالای۲۵۰درجه باشداز کاسه نمد های دیگراستفاده میشود.گاهی دربرخی ماشینهای صنعتی یاجایی ازخودرو هابدلیل خشک بودن وفشار گاز کولر خودرو،بایداز کاسه نمدهای کربنی استفاده شود.درقدیم برای جلوگیری از روغن ریزی در شفت ماشینهای صنعتی وخودرو هااز پارچه یانمد استفاده میکردند.بصورتی که نمد،روغن رابخودش جذب کرده وجلوی نشت آن رامیگیرد.هم چنین برای جلوگیری ازنشت آب وسیال های دیگرنیز،ازآن بهره میبردند.

البته کاسه نمد کوماتسو اکثرشما عزیزان درحال حاضراین اصول اولیه رادرموردچگونگی وایجادطراحی یک مهروموم روغن درک خواهیدکرد،ولی ما قصد داشتیم که این نکته رابرای کسانیکه تازه وارد دراین زمینه هستند،قراربدهیم.دریک کاسه نمدروغنی شافت وجودداردکه درداخل یک محفظه یایک چاله پیچ درحال چرخش میباشد.وبدلیل اصطحکاک، حتما بایستی بین شافت وسوراخ فاصله وجود داشته باشد. وکارایی سیل روغن متوقف شدن هرگونه مایع موجود درنشت ترازبین شافت ومحفظه ما است. البته همچنین امکان داردازمهر وموم استفاده کنندتا که ازورود موادخارجی،مثل:خاک،بداخل ترخیص کالااز گمرک جلوگیری کنند.

نکاتی که هنگام خرید کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو بهتراست بدانیم؟

نشت روغن درماشین آلات شوخی بردارنیست ومیتواند برای شما مشکلات بسیارزیادی به وجود بیاورد.همچنین روغن میتوانددرشلنگهاوسیمهای ماشین واتصالات آن نفوذ نمایدوباعث ایجادجرقه های الکتریکی شوندوسیستم برق خودرو رادچارمشکل کنند.علاوه برآن میتواندسبب تشکیل جرمی درناحیه موتورودیگربخش های آن شودکه به آسانی پاک نخواهدشد.نشت روغن دربخشهایی ازموتورکه حرارت بسیاربالایی دارندباعث ایجادنشت گازهای مضرمیشوندوخطرآتش سوزی را چند برابرمینمایند.البته اگرسطح روغن درموتورشمابسیارپایین باشندمیل لنگ ویاتاقان روان کارنمیکنند،در نهایت منجربه سایش موتور وآسیبهای فاجعه بارمیشوند. که سال های بسیار زیادی است که مردم با این مشکلات دست وپنچه نرم میکنند.

 

پمپ باد بیل مکانیکی کوماتسو

“آب بندی پویا”رابطه ای بین شافت چرخان و کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو است که توسط عنصرآب بندی انجام میگیرد. وازچشمه گارنت درمهر وموم روغن استفاده میکنندتا اگرتداخلی شعاعی بین لب مهر ونقطه تماس در شافت راافزایش یابد. وهمچنین برای رسیدن به این تداخل،باید حتما شناسه مهرروغن کمی ازقطر شافت کوچکترباشد.سیل استاتیک”رابطه بین مسکن ومهراست.که برای دستیابی به این تداخل،ODمهرو موم روغن بایدکمی بزرگ ترازنظر قطرمحفظه یاسوراخ باشد.کاسه نمد کوماتسو روغن اصولا ازسه مؤلفه اساسی تشکیل میشوندکه میتوان :عنصرآب بندی،کیف فلزی وچشمه باشد.وهدف اصلی ازعنصر آب بندی،جلوگیری ازنشت مایعات بین شافت ومحفظه است.که درصورت نگهداشتن درشیارمته سوراخ شده یاسوراخ شده،روکش فلزی محکم واستحکام میدهد. که فنربه مؤثربودن عنصر آب بندی کمک بسیاری مینماید. وتمام موادبایدبسته به محیطی باشدکه مهروموم روغن در آن کار مینمایدوانتخاب شوند.

 

معرفی لودر چینی ZL50

لودر چینی ZL50یکی ازپرکابردترین ومحبوبترین لودرهای موجود درکشورایران است.این لودر توانسته بخوبی باقیمت خوب وعملکرد مناسب جایگاهی مناسب دربازار ماشین آلات راهسازی کشورایران را بدست بیاورد وبهترین گزینه ازنظر قیمت دربرابر رقبای خودباشد. لودرهای چینی درسال های اخیرهمانندخودروهای سبک واردبازار ایران شده اند.و توانسته اندتعداد زیادی ازاین محصول رادرایران به فروش رسانند.لودرچینی ZL50 بابهره گیری ازموتور مدل ۳۳۰۶ تحت لیسانس کاترپیلار توانسته قدرت وتوانایی عملکردی مناسبی رابه این مدل لودر ببخشد واین امرباعث شده تا لودر ZL50 عملکرد وتوانایی اجرایی مناسبی رادرعملیاتهای عمرانی و راهسازی رانیزداشته باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *