نوشته‌ها

ترنچر و کاربرد های آن

ترنچر یکی از ماشین آلات عمرانی است که کمتر با نام آن آشنا هستید. ترنچر (Trencher) یا خندق کن از ماشین آلاتی است که در بسیاری از کار های عمرانی استفاده می شود. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید. تا شما را با ترنچر و کاربرد های آن بیشتر آشنا کنیم.

ترنچر

مدل های قدیمی ترنچر به دهه ۱۸۰۰ میلادی بر می گردد. ولی در عین حال کار با این ماشین آلات کمی دشوار و سخت است. به همین خاطر قبل از شروع جنگ جهانی دوم بیشتر خندق ها با کمک دست حفر می شدند. در اواﻳﻞ تولید این ماشین آلات، ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات ﺣﻔاری کردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﺧﺎک برداری بوده است. و ادامه کار های  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ فیلتر ریزی، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری و پر کردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ توسط دﺳﺖ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎرﮔﺮ انجام می شد. از دهه ی۱۹۵۰ میلادی نیاز به ماشین آلات مخصوص حفاری ترانشه که فیلتر، کارگزاری لوله و همه ی کار های مربوط را به صورت همزمان انجام دهد. بیشتر احساس می شد. در همین زمان برای برطرف کردن نیاز ها ترنچر هایی که فیلتر، کارگزاری لوله و همه کار های مربوطه را همزمان انجام دهند. به بازار هدف روانه شد. کارایی این ماشین آلات پس از تولید و عرضه لوله های پلاستیکی نازک (صاف و خرطومی) بیشتر مرسوم شد. در سال های اخیر خندق کن ها در ابعاد و ظرفیت های گوناگون در پروژه های عمرانی استفاده می شود.

 ترنچر چیست

ترنچر چگونه کار می  کند؟

ترنچر ها را میتوان در گروه ماشین آلات حفاری طبقه بندی کرد. از این ماشین آلات دائما برای عملیات حفاری استفاده می کنند. مزیت اصلی این نوع ماشین آلات در زمان حفاری است. که تنها یک کانال صرف می کنند که خیلی کمتر از بیل مکانیکی می باشد. از خندق کن برای حفاری زمین زهکشی و یا کارگذاری خطوط لوله در جاده ها استفاده می شود.

عملکرد ترنچر

انواع مختلف ترنچر

ترنچر ها براساس کارکرد به چند گروه تقسیم بندی شده که عبارت هستند از:

 • الف: ترنچر زنجیری
 • ب: ترنچر گردونه ای
 • ج: ترنچر ذوزنقه ای (ﻣﺎﺷﻴﻦ کانال کنی با مقطع ذوزنقه ای)

در ادامه به معرفی هریک از انواع ترنچر ها میپردازیم.

ترنچرهای-زنجیری

الف: ترنچرهای زنجیری

در اﻳﻦ مدل ترﻧﭽﺮ ها ﻋﺮض ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ می باشد، در اکثر آن ها دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ زاﺋﺪه ی ﺣﻔﺎری شده روی زﻧجیر وجود دارد. که ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ زﻧﺠﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎری ﺻﻮرت می گیرد. بعضی از ویژگی این مدل ترنچر ها عبارت هستند از:

 • امکان ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗیک
 • امکان ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری
 • امکان ﺣﻔﺎری همه مدل ﺧﺎک به جزء ﺳﻨﮓ
 • توان بین صد تا سیصد اسب بخار
 • امکان ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ تا عمق شش متر

ترنچرهای-گردونه-ای

ب: ترنچرهای گردونه ای

تفاوت بین ترنچر زنجیری با ترنچر گردونه ای اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﺗﺮﻧﭽﺮ ﮔﺮدوﻧﻪ ای کار های خاک برداری به وسیله یکسری ﺟﺎم ﻛﻮچک حفاری که برروی گردونه ای سوارهستند انجام می گیرد. در حالی که در مدل زﻧﺠﻴﺮی همانگونه که قبلاً اشاره شد، زنجیری که برروی آن زاﺋﺪه ی ﺣﻔﺎری ایجاد شده، اینکار را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. لازم به توضیح است که ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی استفاده شده در اﻳﻦ ﺗﺮﻧﭽﺮ ﻫﺎ اکثرا قدیمی تر از ﺗﺮﻧﭽﺮ ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮی جدید است. میتوان با تغییر دادن اﻧﺪازه ﺟﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات ﺗﺮاﻧﺸﻪ هایی ﺑﺎ ﻋﺮض ﻫﺎی متفاوت را حفاری کرد. ولی به دلیل اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﺮ ﮔﺮدوﻧﻪ ﻧوار نمیتواند، از اندازه ی مشخصی بیشتر شود عمق حفاری با محدودیت مواجه است. بعضی از ویژگی های این ماشین آلات عبارت هستند از:

 • امکان ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﺎک به جزء سنگ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا
 • امکان حفرکردن ﺗﺮاﻧﺸﻪ ها ﺑﺎ ﻋﻤﻖ۵ متر
 • ﻋﺮض ﺣﻔاری کردن ﺑﻴﻦ تا ۴ متر
 • قابلیت لوله گذاری
 • توان تا ۴۰۰ اسب بخار

ترنچر ذوزنقه ای

ج: ترنچر های ذوزنقه ای

اﻳﻦ مدل ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات تعمیر یافته ﻣﺎشین آلات خاک برداری هست. ﻛﻪ کاملا ﻣﻘﻄﻊ کانال کوچک را یکجا خاک برداری می نماید. یکی از ویژگی مهم این ترنچر این می باشد که: دستگاه خاک برداری این مدل ماشین آلات به گونه ای است. که در زمین های ناهموار، ﺷﻴﺐ زمین را ﺗﻨﻈﻴﻢ می ﻛﻨﺪ.

کارایی ترنچر ها در نوع خاک و سنگ:

کارایی مهم این ماشین آلات به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حالت کلی بعضی از این عوامل عبارت هستند از:

 • عمق نصب زهکش
 • جنس خاک
 • ابعاد زمین
 • شرایط آب و هوایی
 • شیوه ی مدیریت و سازماندهی کار ها