قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی جزء مهم ترین قطعات این ماشین های عمرانی هستند.انتقال قدرت وتنظیم قدرت موتور توسط این قطعات صورت میگیرد. باتوجه به کارکرداین قطعات، پرواضح است که این قطعه جزء پرکاربردترین ومصرفیترین قطعات ماشین آلات سبک وسنگین میباشد.این قطعات بدلیل مصرفی بودن،درمدت طولانی وبه مرور زمان، دچاراستهلاک شده ونیازبه تعمیر وتعویض دارد.
این قطعات بدلیل حساسیت واهمیت کارکردشان، بایدحتما درپریود زمانی مشخص بررسی وبازبینی شوند تادرعملکرد ماشین اختلال ایجادنشود.قیمت این قطعات باتوجه،به ماشین راهسازی، برند وکمپانی تولیدکننده، قدرت موتور،دیفرانسیل تعیین میشود .واختلاف قیمت قطعات گیربکس براساس این مولفه هاتعیین میشود.
قطعاتی مانندمیل ماهک، دسته دنده،ماهک، چرخ دنده،کشویی دنده ازاجزاء گیربکس میباشد.

گیربکس به مجموعه ریز ودرشت چرخ دنده هااطلاق میگردد.چرخ دنده هم که قطعه ای چرخشی است که دارای دندانه های برش خورده میباشد.این قطعات ،باکاهش دنده و تنظیم وچرخ جهت چرخش ، باعث افزایش گشتاور میشوند.به چرخ دنده هایی که به طورهم زمان فعالیت دارند وکارانتقال نیرو راانجام میدهند گیربکس یا جعبه دنده گفته میشود.

 

کاربرد قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

فعالیت موتورارتباط مستقیم باعملکرد گیربکس دارد.این قطعات ،مجموعه ای کامل ازقطعات هستندکه کارتنظیم دور موتور،وانتقال نیرو رابه دیفرانسیل به عهده دارند.نیرویی که از گیربکس به دیفرانسیل منتقل میشود.نیروی لازم برای حرکت چرخ های جلو وعقب راتامین میکند وسرعت حرکت چرخ هاراتنظیم مینماید.بطور دقیقتر میتوانیم بگوییم، گیربکس ، رابطی بین موتورماشین وچرخ های ماشین است. نیرویی که در موتور تولیدمیشود ازطریق گیربکس به چرخ هامنتقل شده وباعث حرکت آن هامیگردد.

 

علایم خرابی قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

نشانه هایی وجودداردکه دلیل برخرابی گیربکس است. بادیدن این علائم در ماشین آلات راهسازی بایدسریعا دست به کارشد وازنظر فنی گیربکس رابررسی نمود.

داشتن بوی سوختگی :

زمانی که بوی سوختگی به مشام برسد،نشانه این است که مشکلی در گیربکس وجوددارد.مایع وروغن سیالی در گیربکس وجوددارد.این سیالات برای روان کاری قسمت های انتقال نیرولازم وضروری میباشد وازسوختن سیستم جلوگیری میکند.این بوناشی ازگرم شدن بیش ازحداین سیال میباشد. در گیربکس ،رادیاتورهای کوچکی وجوددارد تاتبادل حرارت را بدرستی انجام دهد وازگرم شدن موتور جلوگیری کند.زمانی که این قطعات بدرستی کارتبادل حرارت راانجام ندهند ،سیال درون گیربکس بیش ازحدگرم میشود وبوی سوختگی به مشام میرسد.

 

نشان دهنده این مشکل :

  • نشت وریزش مایع انتقال یاسیال
  • کثیف بودن انتقال
  • عدم کافی بودن مایع انتقال

 

سخت کار کن دنده :

زمانیکه کلاچ رامی فشارید ودنده براحتی جابه جا نمیشود نشان گرمشکل اساسی در گیربکس ماشین است.

نشان دهنده بروز این مشکل:

  • عدم تنظیم کابل تعویض یااتصال کلاچ
  • قدرت انتقالی از گیربکس بشدت افت کرده باشد.

 

خاموش کردن ماشین با سرو صدا

زمانی که ماشین راخلاص میکنید ،صداهایی ازماشین به گوش میرسد.دلیل اصلی این مشکل، عدم انتقال درست نیرو وقدرت است. البته گاهی باتغییر یاافزودن مایع انتقال این صداها قطع میشود ومشکل برطرف میگردد.اما دربرخی مواردهم نشانگر مشکل جدی تری است.

نشان دهنده بروز احتمالی این مشکل:

  • فرسودگی چرخ دنده عقب
  • آسیب یاتاقان ها
  • فرسایش دندان دنده
  • سایش مکانیکی

 

در مدت تعویض دنده،دنده حالت لیز دارد.

اگر گیربکس مشکل داشته باشد،زمانیکه دنده راتغییر می دهید،دنده لیز میخورد وبحالت خلاص میرود.این لیزخوردگی دنده بشدت خطرناک است.زیرا دراینصورت نیرویی به چرخ هانخواهد رسید وکنترل ماشین ازدست خارج میشود.

 

داشتن صدای غیر طبیعی و مداوم

زمانی که شمااز ماشین صداهایی میشنویدکه غیرطبیعی است وصدایی شبیه ناله و وزوز است ،این موضوع نشان گراین است که انتقال ماشین دچارمشکل است.

 

سوارخ شدن قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

مشکل نشت گیربکس براحتی قابل تشخیص میباشد. اگرماشین دچارنشت گیربکس شودنشانه این است که انتقال قدرت دچارمشکل است.

 

عدم تعادل کلاج

این مشکل در گیربکس های دستی بیشتر دیده میشود.زمانی که راننده برروی پدال کلاچ، فشاروارد میکند.اگرماشین نتوانددیسک کلاچ را ازلنگر جداکند، پس تعویض دنده هم صورت نمیگیرد وصدای بلندی تولید میشود.شایعترین دلیل این مشکل، لق وشل بودن بیش ازحدپدال کلاچ است.

 

قیمت قطعات گیربکسی ماشین آلات راهسازی و معدنی

ماشین آلات راهسازی و عمرانی ، درعملیات عمرانی وحفاری کاربرددارند . این ماشین هاازنظر ابعاد،ظرفیت وکارکردشان به سه دسته تقسیم بندی میشوند.ماشین آلات عمرانی سنگین، متوسط وسبک.این ماشین آلات همان طورکه مشخص است بعلت فشار بالای کاری وعملیات سنگین وپرفشارحفاری، احتیاج به مراقیت وبررسی ورسیدگی بالادارند.قطعات این ماشین آلات همیشه درمعرض خرابی وآسیب هستند. پس کاملاطبیعی است که شرکتهای عمرانی همیشه دغدغه تهیه این قطعات راداشته باشند.عمده فعالیت ماشین های عمرانی، کندن جوی،حفرکانال،برقروبی،پی ریزی و …. میباشد. که باتوجه به فعالیت این ماشین ها ونوع ماشین به راحتی می توان قطعات این ماشین آلات راازفروشگاههای معتبرتهیه نمود.

ماشین آلات راهسازی به دودسته تقسیم میشوند نوع اول خزنده یاچرخ زنحیری ونوع دوم چرخ لاستیکی میباشد.که هرکدام ازاین انواع، نیزدرمدلهای مختلف وسری های متنوع طراحی وتولید میشوند وبه بازار عرضه میگردند.بیش ترین فظعات این نوع ماشین آلات که درمعرض فرسایش وآسیب میباشد میتوان ازقطعاتی مانند:لوازم موتوری، بابکت،ناخن، تیغه،فیلتر، لاستیک، پکپ هیدرولیک،دیفرانسیل و …..نام برد.

باتوجه به قطعات نام برده شده بازهم میتوان گفت این قطعات برندهای مختلفی مانند:هیتاچی،کاترپیلار، دوسان و …..دارد.لازم بذکراست که قیمت این قطعات برحسب مدل، برند،ظرفیت ماشین وازهمه مهم ترنوع قطعه مشخص میشود.فروشگاه راهساز کوماتسو،جزء معتبرترین مراکزفروش این قطعات بصورت اصل واورجینال باگارانتی اصالت کالا میباشد .که میتوانید قطعات ماشین آلات راهسازی را باارزانترین قیمت تهیه نمایید.

لودر اززمره ماشین آلات راهسازی میباشدکه درساختمان سازی ونگه داری جاده کاربرددارد.این ماشین بعلت فشارزیادی که دردوره کاری متحمل میشود ،خیلی زود وسریع فرسوده میشود.قطعاتی که برای لودر هم اکنون دربازار وجوددارد دونوع است.دسته اول اورجینال یااصل قطعه ونوع دوم که تقلبی وغیراصل میباشدکه کاملامشخص است که از نظرقیمت ارزان ترنیز میباشد.

امااگر خواهان این موضوع هستیدکه قطعه ای که تهیه میکنید بادوام وباکیفیت باشدحتما بایدازنوع اصل آن خریداری نمایید. باتوجه به شرایط کنونی بازارایران، ومحدودیتهای واردات شایدتهیه قطعه اصل کمی مشکل باشد.درتولید قطعه اصل ازآلیاژ مرغوب استفاده میشود.که کیفیت ومرغوبیت این آلیاژ باعث طول عمرقطعه میشود. ولی درقطعه تقلبی ازآلیاژ وموادنامرغوب استفاده میشود. که همین موضوع هم باعث کاهش طول عمر قطعه میشود. درصورتیکه ازقطعه اصل استفاده شود بعلت دوام قطعه دیگرنیاری به تعویض زود هنگام قطعه نیست.همین امرهم هزینه تعویض زودهنگام فطعه راکاهش میدهدهم هزینه نگهداری رابشدت کاهش میدهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *