آشنایی با شرکت راهسازی دوسان (Doosan)

شرکت دوسان (Doosan) تولیدکننده انواع ماشین آلات راهسازی، موتور دیزل وژنراتور است که ازمحبوبترین شرکت های تولیدکننده ماشین آلات راهسازی ازجمله بیل مکانیکی، لودر و …بشمارمی آید. دوسان دربازار ایران باعرضه بیل مکانیکی وماشین آلات سنگین باکیفیت توانسته جایگاه محبوبی رابدست آورد ودرلیست بهترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات سنگین جهان قرارگیرد.

پیشینه شرکت دوسان:

شرکت دوسان (Doosan) یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان ماشین آلات راهسازی، تجهیزات صنعت ومعدن، ساختمان، عمران وخدمات شهری میباشد. بنیان اصلی شکل گیری این کمپانی براساس فلسفه وهدفهای این شرکت درجهت تولید وسرعت بخشیدن به کسب وکار ساخت وساز بوده است.ایده گروه ماشین آلات راهسازی دوسان پایه واساس رشد وموفقیت این شرکت کره ای درمدت یک قرن گذشته بوده است. دوسان درسال ۱۸۹۶تاسیس شده که باتوجه به این سابقه غنی، رشد بسزایی داشته است. نام دوسان از دوکلمه کره ای تشکیل شده که کلمه (Doo) بمعنای یک واحدیکپارچه، وکلمه (san) به معنای کوه میباشد. حتی اسم این شرکت هم براساس یک تیم مستحکم وپایدار شکل گرفته است.

شرکت دوسان،قدیمیترین شرکت درکشوره کره جنوبی ،بامردم آن تکامل یافته است. این شرکت طی ۱۰سال اخیررشد سریع همراه باشهرت داشته است.شرکت دوسان سازه ها،انرژی، ماشین آلات وزیرساخت هارا درسطح جهانی ساخته است.بعنوان یک رهبرجهانی زیرساخت ها، شرکت دوسان هدف خودرا برای تحقق آینده بشریت ادامه می دهد. ابتدا درکشورکره جنوبی، دوسان بیل های مکانیکی رادرسال ۱۹۸۵ توسعه داد وبه ساخت ماشین آلات همه کاره شامل بیل های مکانیکی، لودر ها، دامپ تراک هابرای اجرایی نمودن فلسفی آینده بشریت ادامه داده است. دوسان بادستیابی به فروش جهانی، خط تولید وشبکه توزیع تبدیل به رهبرجهانی صنایع سنگین ماشین آلات راهسازی تبدیل شد. همراه باپایگاه های خط تولیدی بزرگ درکشورهای کره جنوبی، چین،آمریکا، بلژیک، جمهوری چک وبرزیل، شرکت دوسان ۱۴۰۰ شبکه فروش دارد ومحصولات مطمئن وراه کارهای قابل اعتمادبرای تجارت باثبات وبدون ریسک به شماارائه می دهد.

محصولات مختلف در شرکت دوسان:

شرکت دوسان جزء آن دسته کمپانی هایی بشمار میرودکه سریع ترین زیرساختهای کسب وکار شهری واجتماعی راتشکیل داده است. راه حلهای اساسی این برند دربهبود عملکرد ماشینهای راهسازی وخدمات شهری پیش بردعظیمی دررشد جوامع وساخت وساز درپنج قاره راایجاد نموده است. دوسان محصولاتی هم چون انواع بیل مکانیکی(چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری) ،لودر چرخ لاستیکی، دامپتراک، مینی بیل مکانیکی(چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی) ولیفتراک راهرساله باتوجه به جدیدترین تکنولوژیهای روزتولید می کند. شرکت دوسان علاوه برتولید ماشینهای فوق، تولیدکننده قطعات جانبی ولوازم یدکی ازجمله: باکت بیل ومینی بیل مکانیکی،چکش هیدرولیکی(پیکور)،اتصالات سریع، ریپر،بلوک سیلندر، پمپ هیدرولیک، پمپ موتور، قطعات زیر وبند و … رابصورت مستقل تولید میکند.

شرکت دوسان علاوه برتولید ماشین های فوق، تولیدکننده قطعات جانبی ولوازم یدکی ازجمله: باکت بیل ومینی بیل مکانیکی، چکش هیدرولیکی (پیکور)، اتصالات سریع، ریپر، بلوک سیلندر، پمپ هیدرولیک،پمپ موتور، قطعات زیر وبند و … رابصورت مستقل تولیدمیکند.

(Doosan Bobcat) اززمان تاسیس که درسال ۱۹۷۷پایه گذاری شد بیش ترین تمرکز خودرا برروی تجهیزات سنگین وماشین آلات راهسازی وپروژه های ساختمانی وعمرانی قرار داده است. این شرکت باتوسعه بیشترمحصولات مربوط به تجهیزات ساخت وساز وسرمایه گذاری درساخت یک مدل تجاری جهانی، توانسته پیشرفتهای به سزایی دراین زمینه داشته باشد.

دوسان محصولات زیر رابا جدیدترین تکنولوژی روزارائه میدهد:

 • مینی لودر
 • لودر چرخ لاستیکی
 • دامپتراک
 • لیفتراک
 • مینی بیل مکانیکی (چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی)
 • انواع بیل مکانیکی (چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری)

شرکت دوسان علاوه بر تولیدماشین آلات ،تولیدکننده قطعات جانبی ولوازم یدکی نیز میباشد.

قطعات یدکی ارائه شده توسط دوسان عبارتند از:

 • باکت بیل و مینی بیل مکانیکی
 • چکش هیدرولیکی(پیکور)
 • اتصالات سریع
 • ریپر، بلوک سیلندر
 • پمپ هیدرولیک
 • پمپ موتور،
 • قطعات زیر و بند
 • و …

تاریخچه های سال های مختلف شرکت راهسازی دوسان کره جنوبی

افتخارات شرکت راهسازی دوسان سال ۷۰ به بعد: درسال ۱۹۷۸ اولین بیل مکانیکی راتولیدکردند ودرسال ۱۹۷۷ یک بخش تجهیزات ساختمانی ایجادنمودند.

افتخارات شرکت راهسازی دوسان سال ۸۰ به بعد:درسال ۱۹۸۵سری بیل مکانیکی خودبانام “SOLAR” راتولید کردند، ودرسال ۱۹۸۷ این مدل رابه تولیدانبوه رساندهم چنین درسال ۱۹۸۹ درنمایشگاه “Bauma 1989” (مدلهای بیل مکانیکی ۹) راعرضه کردکه بسیارمورد توجه صاحبان سرمایه دراین امر قرارگرفت.

افتخارات شرکت راهسازی دوسان از سال ۹۰ به بعد: درسال ۱۹۹۴ دریافت گواهینامه ISO9001تاسیس شرکت Doosan Infracore China (DICC) ارسال تکنیکهای بیل مکانیکی برای شرکت TING MING درمالزی ،درسال ۱۹۹۵شرکت های تابعه خودرا درخارج ازکشور مانند: ژاپن (DCMC)، آلمان (DMV) ،استرالیا (DHIAU) تأسیس کرد.دریافت گواهینامه ISO14001 درسال ۱۹۹۶ وتولید بیل بیش از ۴۰۰ واحد درماه است. درسال ۱۹۹۹ دریافت گواهی بین المللی ارزیابی سر وصدا برای تجهیزات ساختمانی (DIN EN45001) وشروع به تولیدبیل “سری Solar-V” کرد.

افتخارات شرکت راهسازی دوسان از سال ۲۰۰۰ به بعد: درسال ۲۰۰۵ شروع به تولید بیل مکانیکی نسل ۴کرد. خریدDoosan Infracore درنوامبر ۲۰۰۷ وبه جایگاه هفتم درتجهیزات سنگین ساخت وساز جهان رسیدن در ادامه درسال ۲۰۰۷ Doosan Infracore International ، Inc (DII تاسیس شد .Bobcat بالاترین سطح رقابت جهانی رادرزمینه تجهیزات کوچک ساخت وساز سنگین رابه دست آورد.

درسال ۲۰۰۸ کارخانه لودر چرخ در چین راتاسیس کرد . بهMoxy، یک شرکت بزرگ کامیون کمپرسی درنروژ دست یافت.درسال ۲۰۱۰ ساختارجهانی مدیریت DICE راه اندازی کرد. بالاترین رکورد فروش راانجام داد. درسال ۲۰۱۱ درشرکت (Doosan Infracore China (DICC ،تولیدانبوه بیل بیش از ۱۰۰۰۰۰ واحددست یافت، درسال ۲۰۱۶ شرکت Doosan Bobcat  باموفقیت عرضه اولیه خود(“IPO”) رابه پایان رساند وبطور عمومی دربورس سهام کره درسئول ،کره جنوبی مطرح شده بود.

کمپانی دوسان (Doosan) تولیدکننده انواع ماشین آلات راهسازی ،موتور دیزل وژنراتور است که ازمحبوبترین شرکتهای تولیدکننده ماشین آلات راهسازی ازجمله بیل مکانیکی، لودر و … بشمار می آید. دوسان دربازار ایران باعرضه بیل های مکانیکی وماشین آلات سنگین باکیفیت توانسته جایگاه محبوبی را بدست آورد ودرلیست بهترین شرکتهای تولیدکننده تجهیزات سنگین جهان قرارگیرد.

زمینه‌های مختلف فعالیت شرکت دوسان

هسته اصلی فعالیت گروه دوسان براساس مدل ISB یاپشتیبانی زیرساخت فعالیتهای تجاری میباشد. این پشتیبانی میتواند شامل پنج زیرمجموعه است.

 • صنایع سنگین وساخت وساز دوسان
 • دوسان اینفراکور یازیرمجموعه
 • شرکت مهندسی وموتورسازی دوسان
 • صنایع ماشین آلات راهسازی

این زیرمجموعه‌ها درزمینه‌هایی هم چون تامین برق، نمک زدایی آب آشامیدنی، ماشین آلات راه وساختمان، ماشین آلان فوق دقیق،تجهیزات دفاعی، خانه سازی، جاده سازی و پل سازی، تجهیزات تولیدمواد شیمیایی وموتورهای صنعتی فعالیت دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *