اویل پمپ (پمپ روغن) ماشین آلات راهسازی و معدنی

اویل پمپ (پمپ روغن)

اویل پمپ (پمپ روغن) پمپهای هیدرولیک درسیستمهای هیدرولیک درایو استفاده میشوند ومیتوانند هیدرواستاتیک یاهیدرودینامیکی باشند. پمپ هیدرولیک منبع انرژی مکانیکی است که انرژی مکانیکی رابه انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند(انرژی هیدرواستاتیک یعنی جریان،فشار). این جریان باقدرت کافی برای غلبه برفشار ناشی ازبار در پمپ خروجی ایجادمیکند. هنگامیکه یک پمپ هیدرولیک فعالیت میکند ،خلاء رادرورودی پمپ ایجادمیکند، که مایع را ازمخزن واردخط ورودی به اویل پمپ(پمپ روغن) میکند وباعمل مکانیکی این مایع رابه پمپ منتقل میکند وآن رامجبور به سیستم هیدرولیک میکند. پمپ های هیدرواستاتیک پمپهای جابه جایی مثبت هستند درحالیکه پمپ های هیدرودینامیکی میتوانند پمپهای جابه جایی ثابت باشند،که درآن جابه جایی (گردش ازطریق پمپ درهرچرخش پمپ) قابل تنظیم نیست ،یاپمپهای جابه جایی متغیر،که ساختاری پیچیده تردارند که امکان جابه جایی رادارند. تنظیم شودپمپ های هیدرودینامیکی درزندگی روزانه شایعترهستند. پمپهای هیدرواستاتیک درانواع مختلف همه براساس اصل قانون پاسکال کارمیکنند.

اویل پمپ (پمپ روغن) محورخم ، پمپهای محوری پیستون وموتورهای بااستفاده ازاصل محورخمیده ، جابه جایی ثابت یاقابل تنظیم ، دردوطرح اساسی مختلف وجوددارد. اصل توما(مهندس هانس توما ،آلمان ،ثبت اختراع ۱۹۳۵) بازاویه حداکثر ۲۵درجه واصل واگنارک (Gunnar Axel Wahlmark ،ثبت اختراع ۱۹۶۰)با پیستون های کروی شکل دریک قطعه با میله پیستون ،حلقه های پیستون وحداکثر ۴۰درجه بین مرکزدنده محور وپیستون ها(شرکت ولوو هیدرولیک).این هابهترین راندمان پمپ هارادارند. اگرچه بطورکلی بزرگ ترین جابه جایی هاتقریباً یک لیتر درهرانقلاب هستند ، درصورت لزوم میتوان یک پمپ دولیتری حجم جارو ساخته کرد.غالباًاز پمپ های متغیراستفاده میشود تاجریان روغن بادقت تنظیم شود. این پمپ ها بطورکلی میتوانند بافشار کاری حداکثر ۳۵۰-۴۲۰ میله درکارمداوم کارکنند.

پمپهای دنده ای (بادندان های خارجی) (جابه جایی ثابت) پمپهای ساده واقتصادی هستند. میزان جارو یاجابه جایی پمپهای دنده برای هیدرولیک بین ۱تا۲۰۰ میلی لیترخواهد بود. آن هادارای کم ترین راندمان حجمی (display \ نمایشگر استایل \ eta _ {v} \تقریبا ۹۰ \٪}\ eta_v \تقریبا ۹۰ \٪) ازهرسه نوع اویل پمپ (پمپ روغن)(دنده ،پره وپیستون)  این پمپ هاهستند. فشاراز طریق مشبک دندان های دنده ،که مایع رادرچرخ دنده ها مجبورمیکند تاقسمت خروجی راتحت فشارقراردهد. برخی پمپهای دنده درمقایسه باانواع دیگر میتوانندکاملاً پرسر وصداباشند ،اما پمپ های دنده مدرن بسیارمطمئن وبسیار ساکت ترازمدل های قدیمی هستند. این امر تاحدودی بدلیل طرحهایی است که دارای چرخ دنده های اسپلیت ،دندان دنده مارپیچی وپروفیلهای بادقت بالاتر/کیفیت دندان هستندکه بطوریک دست توری مشبک میشوند وازبین میروند وباعث کاهش موجدارشدن فشار و مشکلات مضر میشوند. یکیدیگراز ویژگیهای مثبت پمپ دنده ،این است که خراب شدن فاجعه بسیارکم تری نسبت به سایرانواع پمپهای هیدرولیکی دارد. این امر به این دلیل است که چرخ دنده هابتدریج مسکن ویابوش های اصلی رامیپوشند وباعث کاهش کارایی حجمی پمپ به تدریج میشوند تاهمه کارهابی فایده باشد. این اغلب مدت هاقبل از سایش اتفاق می افتد وباعث میشود واحد ضبط یاخراب شود.

اویل پمپ (پمپ روغن) محوری درون خطی

بااستفاده ازتکنیکهای مختلف جبران خسارت ،نوع جابه جایی متغیراین پمپ ها میتوانددفع مایع درهردور ازفشار وفشار سیستم رابراساس الزامات بار،حداکثر تنظیمات قطع فشار کنترل اسب بخار برنسبت وحتی سیستمهای کاملاً الکتروپروپروتونی تغییردهد ونیازی به ورودی دیگری ندارداز سیگنال های برقی.این باعث میشودکه آن هانسبت به سایر پمپ های جریان ثابت درسیستمهایی که سرعت چرخش موتور دیزل موتورالکتریکی ثابت است ثابت باشد وجریان سیال موردنیاز غیرثابت باشد ،باعث صرفه جویی درمصرف انرژی بسیار بالقوه میشود.

اویل پمپ (پمپ روغن) های چرخشی پره

پمپ پره ای چرخشی یک پمپ جابه جایی مثبت است که ازون هایی که به روتورسوار شده اند ودرون یک حفره میچرخند ،تشکیل شده است. دربعضی موارداین ون هامی توانند ازطول متغیربرخوردار باشند ویابرای حفظ تماس بادیوارها تنش ایجادکنند زیراچرخش پمپ یک عنصر مهم درطراحی پمپ پره ای این است که چگونه ونها رادرتماس با محفظه پمپ تحت فشارقرار میدهد ، وچگونه نوکهای باریک هستند. درهمین نقطه ماشین کاری شده است.چندین نوع ازطرحهای “لب”استفاده میشود وهدف اصلی تهیه مهر و موم محکم بین قسمت داخلی شیب وپره ودرعین حال بحداقل رساندن سایش وتماس فلز به فلزاست. مجبورکردن پره به خارج ازمرکز چرخش وبه سمت محفظه پمپ با استفاده ازون های پر ازفنر یابصورت سنتی تر ،ون هایی که بصورت هیدرودینامیکی بارگیری میشوند (ازطریق مایع سیستم تحت فشار)انجام میشود.

درسیستم های دیزلی بعلت احتراق زیاد درمحفظه داخلی که شامل سیلندرها وبقیه اجزامیشود وهم چنین،اصطحکاک بسیارزیاد دربین سایراجزا اویل پمپ یاهمان پمپ روغن نقش حیاتی پیدامیکند، واین وظیفه روغن است که این میزان فرسایش وگرما راکاهش دهد.زیرادرطولانی مدت آسیب هاجدی به موتور دستگاه خواهدرسید.یکیدیگراز وظایف پمپ های روغن جلوگیری از ورود گرد وغبار وموادآلاینده بداخل موتور میباشدکه همین امرمنجر به افزایش طول عمر موتور واجزای آن میشود.

نشانه های  خرابی اویل پمپ ها

  • سر و صدای زیاد در سوپاپ ها
  • کاهش فشار روغن
  • افزایش گرمایش درونی موتور

لازم بذکر است این قطعه میبایست بطوردوره ای موردبررسی قرارگیرد تادرصورت هرگونه آسیب بدان رسیدگی شود.محصول پیش رو ازبالاترین کیفیت ممکن وقیمت مناسب ونیز فناوری روزدنیا ودارای استاندارهای بین المللی است.انواع اویل پمپ در راهساز کوماتسو اولین وب سایت در زمینه فروش انواع قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی که درطی چندسال اخیر،خدماتی مانندقیمت مناسب کالا،دسترسی راحت وآسان به کالا،دسته بندی تمامی محصولات براساس شماره فنی ومدل دستگاه و بانک جامع PDF کتاب‌های راهسازی را ارائه نموده است.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *