رولیک ماشین آلات راهسازی و معدنی

پیوسته سیستم پیشران وسیله نقلیه است که دروسایل نقلیه ردیابی مورداستفاده قرارمیگیرد وروی یک باندمداوم از آج هایاصفحات پیست که توسط دویاچند چرخ رانده میشود کارمیکند. مساحت بزرگ مسیر ها،وزن خودرو رابهتر از لاستیک های استیل یالاستیک برروی وسیله نقلیه معادل توزیع میکند،این امکان رامیدهد تاوسایل نقلیه پیگیری مداوم بتواننداز زیرزمین نرم عبورکنند واحتمال این که به خاطرغرق شدن گیرکنند،کم تر گیرکنند.

رولیک کوماتسو پیوسته مدرن رامیتوان باکمربندها رولیک چرخ کوماتسوی نرم لاستیک مصنوعی،تقویت شده باسیمهای فولادی ،درمورد ماشین آلات سبکترکشاورزی ساخت. نوع کلاسیک متداولتر،یک مسیرزنجیره ای جامداست که ازصفحات فولادی ساخته شده است (بایابدون لنتهای لاستیکی)،هم چنین به آن پیست کاترپیلار یاآج تانک گفته میشود که برای وسایل نقلیه ساختمانی قوی وسنگین وسنگین ترجیح مییابد.

رولیک کوماتسو برجسته صفحات فلزی هم بخصوص درمقایسه با لاستیک های لاستیکی مقاوم وهم مقاوم دربرابرآسیب هستند.آستانه های تهاجمی آهنگ هاباعث ایجاد کشش خوبی درسطوح نرم میشونداما باعث صدمه دیدن به سطوح آسفالت شده میشوند ،بنابراین برخی ازآهنگ های فلزی میتوانند لنت های لاستیکی نصب شده برای استفاده درسطوح آسفالت شده داشته باشند. به غیرازکمربندهای لاستیکی نرم ،بیش ترمسیرهای زنجیره ای ازمکانیسم سفت وسخت استفاده میکنندتا بار رابطورمساوی در کل فضای بین چرخ هابرای حداقل تغییر شکل توزیع کنند ،بطوریکه حتی سنگینترین وسایل نقلیه نیزمیتوانند براحتی حرکت کنند،درست مثل یک قطار درمسیرهای مستقیم آن است.

ایده مسیرهای پیوسته را میتوان تادهه ۱۸۳۰ ردیابی کرد،بااین وجود مکانیسم سفت برای اولین بارتوسط Hornsby & Sons درسال ۱۹۰۴ معرفی شد وسپس توسط کمپانی Caterpillar Tractor محبوب شد وتانک هایی که درطول جنگ جهانی اول ظاهر میشوندامروز هستند. معمولاًدر انواع وسایل نقلیه ازجمله اتومبیل برفی ،تراکتور ،بولدوزر ،بیل مکانیکی ومخازن استفاده میشود.

نام کاترپیلار درزمان آزمایش های روی خزنده هورنسبی ازیک سربازآمده است ،“محاکمه ها درژوئیه سال ۱۹۰۷ در آلدرزوت آغازشد. سربازان بلافاصله دستگاه ۷۰اسب بخار شماره ۲” کاترپیلار “راتعقیب کردند.” هولت این نام رابرای او بکاربرد. ” تراکتورهای خزنده “هولت حرکت ازبخار به سمت طرحهای بنزینی راآغازکرد ودرسال ۱۹۰۸ ۴۰ اسب بخار “هولت مدل ۴۰ کاترپیلار” رابیرون آورد. دراوایل سال ۱۹۱۰ ،هولت شرکت هولتر كاترپیلار رادراختیار گرفت ،بعداًدرهمان سال برای آهنگ های پیوسته خودنام “كاترپیلار” راداد. شرکت تراکتور کاترپیلار درسال ۱۹۲۵ ازادغام شرکت تولیدی هولت رولیک چرخ کوماتسوو شرکت C. L.بهترین تراکتور ،تولیدکننده موفق اولیه تراکتورهای خزنده شروع شد.باتوجه به Caterpillar D10 درسال ۱۹۷۷ ،Caterpillar طرحی راتوسط هولت وبهترین، رولیک چرخ کوماتسو موتور محرکه بالا،ازآن جاکه بعنوان “درایو بالا”شناخته میشود ،احیاکردکه این مزیت راداشت که شافت اصلی درایو را ازشوکهای زمینی دور نگهدارد وخاک ،وهنوز هم دررده های بزرگ ترآن هااستفاده میشود.

وسایل نقلیه رولیک چرخ کوماتسو

دریادداشتی ازسال ۱۹۰۸ ،رابرت فالكون اسكات ،كاشف قطب جنوب ،این نظر راارائه دادكه حمل ونقل انسان به قطب جنوب غیرممكن است وبه كشش موتورنیازاست. بااینحال وسایل نقلیه برفی هنوزوجودنداشت ،بنابراین مهندس وی رجینال اسکلتون ایده ی مسیر کاترپیلار برای سطوح برفی راتوسعه داد. این موتورهای ردیابی شده توسط شرکت Wolseley Tool and Motor Car Motor دربیرمنگام ساخته شده ودرسوئیس ونروژآزمایش شده اند ودرفیلم مستند هربرت پونتینگ درسال ۱۹۱۱ ازنمایشگاه قطب جنوب اسکات (Terra Nova Expedition) اسکات قابل مشاهده است.اسکات درطول سفردرسال ۱۹۱۲ درگذشت ، اماعضو اعزامی وزندگینامه Apsley Cherry-Garrard باالهام ازمخازن جنگ جهانی اول بریتانیا ،“موتورهای” اسکات راتحسین کرد ونوشت: “اسکات هرگز ازامکانات واقعی آن هاخبرنداشت ؛زیراآن هااجدادمستقیم بودند.“مخازن”درفرانسه است. برنامه نظامی پیگیری مداوم برای اولین باربرای یک وسیله نقلیه نظامی درمخزن نمونه اولیه بریتانیا Little Willie اعمال شد.افسران ارتش انگلیس ،سرهنگ ارنست سوینتون وسرهنگ موریس هنکی،متقاعدشدند که امکان تولیدوسیله نقلیه جنگی وجودداردکه میتواند ازآتش مسلسل محافظت کند.

درطول جنگ جهانی اول ،تراکتورهای هولت توسط ارتش انگلیس واتریش-مجارستان برای به کارگیری توپخانه رولیک چرخ کوماتسوهای سنگین مورداستفاده قرارگرفت وتحریک توسعه تانک ها درچندین کشور بود.اولین تانک هایی که واردعمل شدند ، مارک اول که توسط بریتانیاساخته شد ، ازابتدا طراحی شده بودند وازالهام گرفته شده بودند ،اما مستقیماً براساس آن هاساخته نشده بودند.مخازن کمی بعدفرانسه وآلمان روی چرخ دنده های اصلاح شده هولت ساخته شد.

تاریخچه ثبت اختراع

درسال ۱۸۷۷ مخترع روسی فیودور آبراموویچ Blinov یک وسیله نقلیه ردیابی به نام“واگن برروی ریل های بی پایان”(کاترپیلارها)رولیک چرخ کوماتسو ایجاد کرد. فاقدخودران بودو اسب کشیده بود. سال گذشته Blinov ثبت اختراع خودرابرای “واگن”دریافت کرد. بعداً،در سال ۱۸۸۱-۱۱۸۸ او یک تراکتور تراکتور بابخار نیروایجادکرد. این خزنده خودران باموفقیت آزمایش شده ودرنمایشگاه کشاورزان درسال ۱۸۹۶ نمایش داده شد.Dinsmoor به گفته علمی آمریکایی ،این چارلز دینسموور ازوارن ، پنسیلوانیا بودکه “وسیله نقلیه” راکه در مسیرهای بی پایان بوداختراع کرد. دراین مقاله توضیحات مفصلی درمورد آهنگهای بی پایان ارائه شده است وتصویربسیار شبیه به وسایل نقلیه ردیابی شده امروزاست.این اختراع به شماره ۳۵۱،۷۴۹ درتاریخ ۲ نوامبر ۱۸۸۶ ثبت شده است.

لومبارد

آلوین لرولیک چرخ کوماتسو ومبارد ازواترویل ،ماین درسال ۱۹۰۱ برای لومپارد Steam Log Log Hauler حق ثبت اختراع صادركردكه شباهت زیادی به لوكوموتیو بخار ریلی داردكه دارای فرمان سورتمه ای درجلو وخزنده های عقب جهت حمل ونقل سیاهه ها درشمال شرقی ایالات متحده وكانادا است. دزدان دریایی اجازه میدادندكه زمستان خمیرهارا به رودخانه ها منتقل كنند. قبل ازآن ،اسب هامیتوانستند ازآن استفاده كنند تاعمق برف ،حمل ونقل راغیرممكن كند. لومبارد تولیدتجاری راشروع کردکه تا حدودسال ۱۹۱۷ ادامه یافت وتمرکز کامل روی ماشین های بنزینی بود.یک واگن برقی بنزینی درموزه ایالتی ماین درآگوستا ، ماین به نمایش گذاشته شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *