هواکش ماشین آلات راهسازی و معدنی

یکی از قطعات ماشین آلات راهسازی است،که وظیفه آن محافظت ازفیلتر هواکش دستگاه است.پوسته هواکش ازیک ورودی هوا،خروجی هوا ،پایه اتصال به بدنه ودرب پوسته هواکش متشکل است.درب پوسته هواکش به همراه سه کلیپس به پوسته هواکش متصل میگردد،که درهنگام تعویض فیلتر هواکش برای باز وبسته شدن درمورداستفاده قرار میگیرد.یکی ازنکات مهم درپوسته هواکش نحوه اتصال درب پوسته به پوسته هواکش است.

 • مانع ازورود گرد وخاک ازمحل اتصال بداخل پوست میگردد.
 • اگرپوسته هواکش تولیدشده ازکیفیت ساخت بالایی برخوردارباشد.
 • اتصال مابین پوسته هواکش ودربه خوبی آببندی میگردد.
 • که درنهایت درراندمان موتور وتعمیرات ونگه داری موتور تاثیرمستقیم خواهدداشت.
 • نحوه اتصال ورودیهای هواخروجی هوا وهم چنین در وپایه بگونه ای طراحی گردیده است که بسیار مقاوم است.

 

جک استیک ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیل کیت جک های هیدرولیک همواره یکی ازمهمترین قسمتهای سیستم هیدرولیک هستند. درسیستم هیدرولیک کیت جک استیک بیل مکانیکی دوسان DX470 فشار هیدرولیک تولیدشده توسط پمپ هیدرولیک درنهایت درقسمت جک های هیدرولیک به نیروی محرک تبدیل گشته که موجب جابه جای و یاحرکت میگردد.سیل کیت هادر جک های هیدرولیک برای قسمتهای:سرجک 〈Head〉و پیستون جک مورداستفاده قرارمیگیرند.

درهرکدام ازقسمت های براساس نوع طراحی:

ازانواع اویل رینگ 〈O-Ring〉،بک آپ رینگ 〈Back UP Ring〉،پیستون سیل 〈Piston Seal〉واسلید رینگ 〈Slyd Ring〉برای آب بندی وکنترل فشار هیدرولیک استفاده میشود.کیفیت سیل کیت های مورداستفاده در جک های وچکش های هیدرولیک رابطه مستقیم باراندمان وعملکرد سیستم هیدرولیک ودرنهایت دستگاه راهسازی دارد.بیش ترین استفاده سیل کیت هاغالبا در بیل های مکانیکی وچکش های هیدرولیکی میباشد. درحال حاضر انواع مختلفی از سیل کیت های جک های هیدرولیک دستگاههای راهسازی دربازارایران موجود میباشد.

جک بالابر ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیل کیت جک های هیدرولیک همواره یکی ازمهم ترین واساسی ترین قسمتهای سیستم هیدرولیک هستند. درسیستم هیدرولیک کیت جک بالابر لودر دوسان MEGA400  فشار هیدرولیک تولیدشده توسط پمپ هیدرولیک درنهایت درقسمت جک های هیدرولیک به نیروی محرک تبدیل گشته که موجب جابه جای ویاحرکت میگردد.

سیل کیت هادر جک های هیدرولیک برای قسمتهای:سرجک 〈Head〉 و پیستون جک مورداستفاده قرارمیگیرند.

درهرکدام از قسمت های براساس نوع طراحی:

ازانواع اویل رینگ 〈O-Ring〉،بک آپ رینگ 〈Back UP Ring〉،پیستون سیل 〈Piston Seal〉واسلید رینگ 〈Slyd Ring〉برای آب بندی وکنترل فشار هیدرولیک استفاده میشود.کیفیت سیل کیت های مورداستفاده در جک های وچکش های هیدرولیک رابطه مستقیم باراندمان وعملکرد سیستم هیدرولیک ودرنهایت دستگاه راهسازی دارد.بیش ترین استفاده سیل کیت ها غالبادر بیل های مکانیکی وچکشهای هیدرولیکی میباشد.درحال حاضر انواع مختلفی از سیل کیت های جک های هیدرولیک دستگاههای راهسازی دربازار ایران موجود میباشد.

این شرکت کره ای باتولیدمحصولاتی باکیفیت برای تمامی شرایط آب وهوای توانسته بخش عمده ازبازار این سری ازمحصولات راتحت تاثیرخود قراردهد.

ازنکات مهم این محصول قرارگرفتن اجزاء سیل کیت درداخل کیسه پلاستیکی باقابلیت باز وبسته شدن ،هم چنین وجودیک شیت پلاستیکی برای استفاده در هنگام تعویض قطعات برای جلوگیری ازآلودگی سیستم هیدرولیک میباشد.

آشنایی با شرکت دوسان

دوسان درشمال امریکارهبر جهانی درساخت بیل، قطعات،کمپرسور هوا،سیستم نورپردازی،ژنراتور وADT (کامیونهای متحرک)هستند.برای بیش از۸۰ سال،Doosan محصولات قابل اعتماد،نوآورانه ارائه کرده است که ارزش وتجربه مالکیت منحصر بفردرا به ارمغان می آورد.آن هادرتلاش برای برتری وسرعت بخشیدن به رشد وموفقیت مشتریان، فروشندگان، تامین کنندگان وکارکنان درآمریکای شمالی ودرسراسر جهان متمرکزهستند.Doosan برای یک تعهد بینظیر به خدمات وحفاظت ازآپدیت، وتجهیزات بادوام وقابل اعتماد شناخته شده است.Doosan بسرعت تبدیل به یک نیروی جهانی درتجهیزات ساخت وساز میشود.هدف آنهاساده است: برای توانمندساختن مشتریان مابرای انجام کارهایشان بطور موثر بااستفاده ازمحصولات وخدمات وپشتیبانی شبکه ای ازفروشندگان، تامین کنندگان وکارکنان، مامیتوانیم به مشتریان خود باموفقیت مداوم خودکمک کنیم.

تجهیزات Doosan بعنوان یکی ازتولیدکنندگان تجهیزات ساخت وساز درجهان شناخته شده استبرای ارائه دوام، بهره وری سوخت،آسایش وراحتی تعمیر ونگه داری شما میتوانید هرجای دیگری پیداکنید.خط تولیدآن هاعملکرد قوی درمناطقی که مهم ترین نیروهای سطل قدرت دربیلبوردها،ظرفیت باربری بالادستی درکامیون های کمربندی شبیه ساز و قابلیتهای استثنایی بالابر برلودر چرخان است، ارائه میدهد.

 

 

 

 

دسته لیور ماشین آلات راهسازی و معدنی

کیت کامل دسته لیور کوماتسو PC200-6/7 کنترل وفرمانپذیری انواع ماشین آلات راهسازی بیش تر براساس کنترل بوسیله لیور طراحی شده است.ازاین جهت اپراتورهای دستگاه های راهسازی کاملا بااین دسته از کنترلها آشنایی کامل دارند. وبرای نشان دادن مهارت درانجام هرگونه فعالیت عمرانی نیازبه عملکرد صحیح این سیستم خواهند داشت.لیور های انواع مختلفی دارندکه میتوان ازمکانیکی وهیدرولیکی درصنعت ماشین آلات راهسازی نام برد.امروزه بعلت کارایی وراندمان بیل های مکانیکی استفاده ازاین نوع دستگاه های راهسازی روبه افزایش است.همان طورکه می دانید لیورهای هیدرولیک دربیل های مکانیکی بیش ترین فشار فرمانپذیری وکنترل ادوات دستگاه راعهده دار میباشند وهمین امرموجب گشته نیازبه تعویض قطعات آن روبه افزایش باشد.شرکت کره ای وای_بی_ اس (YBS) برای این نوع قطعات تعویضی محصولی رابانام Remote Control Valve تولیدکرده که بانام اختصاری (RCV)شناخته میشود.

درحال حاضر دربازار قطعات راهسازی تنها کیت های تعمیری لیورها بفروش میرسد،شرکت وای_بی_اس باارائه این محصول بصورت کیت کامل که شامل پیستون دسته لیور و کیت تعمیری بهمراه بسته بندی حرفه ای وقیمت مناسب توانسته نظرمصرف کنندگان رانسبت به این محصول باکیفیت جذب نماید.

کوپلینگ پمپ ماشین آلات راهسازی و معدنی

کوپلینگ پمپ سایز ۵۰H :کوپلینگ (coupling) وسیله ای است که برای اتصال دوشفت بمنظور انتقال قدرت بطورمعمول کوپلینگ ها درحین عملکرد به شفت هااجازه ی جداشدن نمیدهند.گرچه کوپلینگ های محدودکننده ی گشتاور میتوانند زمانیکه میزان گشتاور ازحدی بالاتربرود دچارلغزش ویاجدایی شوند.

کاربردهای کوپلینگ

 • هدف اولیه ی کوپلینگ هااین است که دوقطعه ی دوار رابه هم متصل کنند.
 • ودرعین حالکه اجازه انحرافاتی رابه آن ها میدهند.
 • باانتخاب، نصب ونگه داری دقیق کوپلینگ ها میتوان صرفه جویی زیادی درهزینه نگه داری وزمان خروج ازکارکرد بعمل آورد.

انواع کوپلینگ

کوپلینگ های شفت درماشین آلات برای اهداف مختلفی استفاده میشوندکه معمولترین آن هاعبارتنداز:

 • فراهم کردن اتصال شفت های دستگاههایی مانندموتور وژنراتور که بطورجداگانه ساخته شده اند وهم چنین قطع ارتباط درزمان تعمیرات یاجابه جایی ها
 • فراهم کردن امکان نامیزانی شفت ها وایجادانعطاف پذیری مکانیکی
 • کاهش انتقالهای ناگهانی ازیک شفت به دیگری
 • محفاظت دربرابراضافه بار
 • تغییرخواص ارتعاشی تجهیزات دوار
 • اتصال بخش درایور
 • انتقال توان ازیک انتهابه انتهای دیگر(مثال توان انتقال موتوربه پمپ در کوپلینگ)

سیل گروپ ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیل گروپ چرخ دامتراک کوماتسو HD-325 (کوچک)

سیل گروپ ها همان طورکه ازنام گذاریشان مشخص است وظیفه آب بندی اجزاء مختلف ماشین های راعهده دار میباشند وتفاوت این دسته از کالا هاباسیل های آب بندی درنوع به کارگیری این محصولات میباشد.سیل گروپ هاعمد تادارای مقاومت بیش تردرشریاط مختلف آب وهوایی ومحیط های نامساعدهستند. وبه همین علت درصنایع معدنی و راهسازی کاربرد بیش تری دارند.سیل گروپ هاازدو قسمت مجزاتشکیل شده اندکه ازآن جمله میتوان به قسمت فلزی وقسمت پلیمری این کالااشاره کرد.قسمت فلزی سیل گروپ ها ازاهمیت بسیاربالای برخوردارهستنداستفاده ازآلیاژ مناسب درتولید وهم چنین دقت درماشین کاری قسمت فلزی رابطه مستقیم باکیفیت محصول تولیدشده دارد. قسمت پلیمری نیزبایدحتما براساس استاندارددستگاه های راهسازی که استاندارد NBR70 تولیدشده باشد.شرکت متسان ترکیه یکی ازبزرگ ترین تولیدکنندگان سیل گروپ در ترکیه است.این شرکت توانسته باتولید بیش ۳۰۰,۰۰۰سیل گروپ برای انواع مختلف دستگاه های راهسازی توانسته جایگاه مناسبی دراین دسته ازمحصولات پیداکند.

 

قطعات جانبی ماشین آلات راهسازی و معدنی

درب باک گازوییل بیل مکانیکی هیوندایR330-9 به در پوش نگه داری بنزین وگازوییل در ماشین آلات سنگین وراهسازی گفته میشود.محل استقرار این قطعه درقسمت انتهایی ماشینهای راهسازی  بوده ودرخانواده قطعات ایمنی قراردارد.این قطعه باید دربرابرضربه،مقاومت مکانیکی خوبی داشته باشد ودرصورت بروزسانحه،گازوییل ازآن به محیط تراوش نکند. باتوجه عملکردمورد نيازدرب باک گازوییل بایدویژگیهای زیر را داراباشد:

 • یک محفظه ایمن برای نگه داری گازوییل باشد.
 • هنگام پرشدن گازوییل دراین محفظه جرقه وجریانی ایجادنشود.
 • مشخصه های حجم باک نسبت به ارتفاع گازوییل بایدمنظورگردد
 • قابليت مقاومت بالادربرابر شرایط محيطی وهم چنین انواع کيفيت سوخت وافزودنیهای احتمالی درتمامی دوران عمرخودرو راداشته باشد.

درصنعت راهسازی  ازدو نوع درب باک درطراحی وتولید سیستمهای سوخت‌رسانی استفاده میشود.

 • گروه اول درب باک فلزی است که بااستفاده ازفرم‌دهی ورقهای فلزی منجربه تولیددرب باکهای فلزی میشود.جنس این مجموعه استیل است واتصال اجزای قطعات باجوشهای الکترودی صورت میگیرد.
 • گروه دوم درب باکهای پلیمری هستند.تکنولوژی تولیداین باکها«Blow Molding» بوده ودارای روشهای تولیدمتفاوتی مي باشند.جنس درب باکهای پلاستیکی معمولاپلی‌اتیلن سنگین بوده واجزای این باکها توسط جوش پلاستیک متصل میشوند.

باتوجه به مشاهده روندمصرف درب باکهای پلیمری وفلزی دردوقاره اروپا وآمریکامشاهده میشود باتوجه به مزایای موجوداستفاده از باکهای فلزی درطراحی ماشین الات سنگین  روزجهان، منسوخ شده است وتقریباً  درب باک های پلیمری به طورکامل درحال جايگزینی بعنوان تکنولوژی جدید واصلی می باشند.

قفل درب بغل ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • اولین نکته ای که درهنگام خرید قفل بایدبه آن توجه کنیدپیچیدگی سیلندرآن است.
 • دومین نکته مهم مقاومت بدنه قفل است. فلز بکاررفته دربدنه قفل مقاومت آن رامشخص میکند.هنگام نصب قفل به ناچاربخشی ازدرب برای ایجادحفره لازم کنده میشود وبه همین دلیل این قسمت بسیارآسیب پذیر است.هرچه قفل ایمنترباشد درصدامنیت سطح حفاظتی بالاتر میرود.تشخیص وزن ومحتوای موادتشکیل دهنده قفل برای کارشناسان آسان است.ولی افرادعادی معمولانمیتوانند این موارد را تشخیص دهند.وجودقطعات پلاستیکی درساخت قفل ایمنی قفل رابشدت کاهش میدهد.هم چنین وجود حفره برروی قفل نیزایمنی قفل رابسیار کم میکندبنابراین یک قفل خوب بایدتماما فلزی بوده ودر نتیجه بایدسنگین باشد.
 • سومین نکته قوی ومحکم بودن اتصالات قفل نیزیکی ازموارد بسیارمهمی است.
 • چهارمین نکته برای خرید قفل، ضددریل بودن آن است. امکان نفوذپذیری در قفل های ضددریل بسیارکم است.
 • پنجمین نکته مهم درانتخاب قفل؛ نوع کلیدآن است. کلید بایدبگونه ای باشدکه به آسانی قابل کپی کردن نباشد.

 

 

 

 

منبع آب ماشین آلات راهسازی و معدنی

منبع آب لودر برای رادیاتور موتور تعبیه شده است که درصورتیکه رادیاتور نیازمندجریان آب مصرفی موردنیازباشد،بتواند ازاین منبع آبی استفاده نماید،همان طورکه میدانید رادیاتور هادر دستگاههای راهسازی نقش خنک کننده موتور رادارندزیرا تمامی انفجار هادرموتور صورت میگیرد وچون انرژی حاصل درموتور های دیزلی احتراق درونی است به همین دلیل سلامت رادیاتوربرای حفظ تعادل گرما ودماموتور بسیار ضروری است، درصورت هرگونه مشکل ویا آسیب به این بخش بی شک موتوردستگاه ازکارمی افتد یاممکن است دچار حریق شود.

علایم خرابی منبع آب رادیاتور ها :

 • استفاده ازآب رادیاتور بی کیفیت
 • گرفتگی براثر رسوبات فراوان
 • تعمیر ونگهداری غیراصولی
 • فشار زیادآوردن به موتور بخصوص درزمان گرم سال

لوله اتصال ماشین آلات راهسازی و معدنی

لوله اتصال موتور به توربو شارژ لودر کاترپیلار ۹۸۸B (طرح جدید)واسطه بین توربو شارژ و اگزوز که دودحاصل ازسوخت دیزلی راانتقال به اگزوز سرموتور میدهد.این قطعه ساخت کشور ترکیه میباشد وشرکت سازنده آن اگزوز است.لازم بذکراست این لوله اتصال ازجنس الومینیوم میباشد وتوانایی بالایی درمقاومت در برابرحرارت بالارادارد وهمان طور که میدانید ماشین الات راهسازی درهوای گرم ومناطق صعب العبور درحال کارکردن میباشند ودرصورت پایین بودن کیفیت این لوله شمارادچار مشکل خواهدکرد وبجای خارج کردن دودحاصل از گازوییل به بیرون ،آن دود دردرون موتور نشت خواهدکرد وموتور را ازکارخواهدانداخت. مهم ترین ویژگی این لوله کارایی بالادربرابر حرارات است.دراین نوع طرحهای جدیداین مشکل به وسیله طراحان ماشین الات سنگین حل شده است..

تورربین ماشین آلات راهسازی و معدنی

کیت تورربین لودر کاترپیلار ۹۸۸Bتوربین (به انگلیسی : Turbine)یاچرخ‌پره، موتوری چرخنده است که میتواند ازیک سیال انرژی بدست آورد.ساده‌ترین توربین‌ هایک بخش چرخنده و تعدادی پره دارندکه به بخش اصلی متصل شده‌است .سیال به پره‌ هابرخورد میکند وبه این ترتیب ازانرژی ناشی ازمتحرک بودن آن استفاده میکند توربین ها معمولاًپوشش محافظی دراطراف پره‌هایشان دارندکه سیال راکنترل میکنند پوشش‌ها وپره‌ها میتواننداشکال هندسی مختلفی داشته باشند کمپرس وپمپ دستگاهی مشابه توربین است ولی باعملکرد برعکس بطوریکه این دستگاه انرژی رامیگیرد وباعث حرکت یک سیال میشود.این کیت محصول شرکت کاترپیلار میباشدکه درزیر باآن بهتر،آشنا خواهیدشد:

کاترپیلار، (به انگلیسی: Caterpillar)‏‏(که معمولأCAT نامیده میشود)شرکت صنایع سنگین آمریکایی واقع درپیوریا، ایلی‌نوی است.این شرکت بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی،ماشین‌آلات استخراج معدن،موتور های دیزلی، موتورهای گازسوز، موتورهای درون‌سوز،لوکو موتیوهای دیزلی-الکتریکی وتوربین‌های گازی میباشد.سهام این شرکت دربازار بورس نیویورک معامله میشود،هم چنین بعنوان جزئی ازشاخصهای میانگین صنعتی داوجونز واس اند پی ۵۰۰ بشمارمی‌آید.

درلودر کاترپیلار ۹۸۸ نیروی فرمان هیدرولیک توسط پمپ هیدرولیک تامین میشود.این پمپ ازنوع پره ای گردان اماجابه جایی مثبت است. این پمپ را موتور ماشین آلات سنگین به کمک تسمه وپولی به حرکت درمی آورد.کیت پمپ  فرمان لودرتمام وسایل جانبی پمپ فرمان راپوشش میدهد.پمپ هیدرولیک فرمان،قطعه‌­ای است که به راننده درزمان چرخاندن فرمان کمک میکندتانیروی زیادی راجهت چرخش فرمان بکارنگیرد وفرمان براحتی زیردست راننده به گردش درآید.

علایم خرابی پمپ فرمان

 • کم شدن سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن هیدرولیک
 • چرب شدن اطراف محل روغن ریزی
 • شنیدن صدای اضافه هنگام چرخاندن فرمان
  • هرگاه زمان چرخاندن فرمان صدایی شبیه جیغ یاسوت ازتسمه هیدرولیک شنیده شود دوعلت میتواندداشته باشد که بایستی هردو رابررسی نمود:
  • اینکه سایز تسمه هیدرولیک مناسب نیست، یعنی بزرگ تر ازحد استاندارداست.
  • اینکه رگلاژ تسمه هیدرولیک بایستی مجدداانجام پذیرد تاصدایی که به گوش میرسدبرطرف گردد.