مطالب توسط rahsazkomatsu.com

فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

اهمیت فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) علاوه براینکه ازجلوگیری ورودآلاینده به دستگاه وحفاظت ازآن میشود بلکه باعث افزایش عمروکارایی ماشین نیزمیشود.این ماشین آلات درانواع پروژه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرندومعمولادرمعرض خاک وآلودگی بسیاری قراردارند.به همین دلیل یکی ازمهمترین قطعات ماشین آلات راهسازی فیلتر میباشد.اگرمایل هستیدبانحوه کاراین فیلتر هاآشناشویدیا […]

پمپ باد ماشین آلات راهسازی و معدنی

یک پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) هوا کوچک تنفس فشار قوی برای پر کردن سیلندرهای غواصی پمپ باد کاترپیلار(CATERPILLAR) یک وسیله مکانیکی است که باکاهش حجم آن،فشار یک گاز راافزایش میدهد.کمپرسور هوانوع خاصی از پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) گازاست.پمپ باد کاترپیلار شبیه پمپ هاهستند:هردو فشاررا روی مایعات افزایش میدهند وهردو میتوانندمایع را ازطریق یک لوله انتقال […]

گریدر چیست؟

تاریخچه گریدر درسال ۱۸۹۶ کمپانی J.D.Adamsکه توسط خودJ.D.Adams تاسیس شده بوداولین سری گریدر هارابانام سری Road King تولیدکرد.این گریدر جاده ای شامل چهار چرخ ویک قاب فولادی بود وبصورت مکانیکی طراحی شده بود.به این ترتیب سری Road King محبوب شد وشرکت J.D.Adams تاسال ۱۹۳۰ به تولید گریدر دراین سری ادامه داد.درسال ۱۹۱۹ کمپانی تولید گریدر […]

قطعات لیفتراک کوماتسو

افرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل،شاخک وملحقات که باتوجه به نوع فعالیت برای ترابری،جابه جایی وانبارکردن بارهادر اشکال وظرفیتهای مختلف طراحی وساخته میشود ومتناسب بانوع کار ومحیط ازسوخت‌های فسیلی، گاز یابرق استفاده میکند. قطعات لیفتراک کوماتسو لیفتراک یکی ازماشینهای باربری میباشدکه دراکثرکارخانه هامیتوانیدنمونه ای ازآن رامشاهده کنید زیرااین وسیله بسیارکارآمد بوده ومیتوان استفاده […]

انواع لودر و کاربردهای استفاده از آن

لودر ازجمله ماشین آلاتی میباشدکه تقریباًدرتمامی پروژه های عمرانی مانندراهسازی وپروژه های ساختمان سازی بطوروسیع و پرکاربرد ازآن استفاده میشود. همین امراهمیت آشنایی بااین ماشین رابرای تمامی مهندسان ضروری میکند. دراین مقاله به موارداستفاده از لودر،انواع آن،ونکات اجرایی کاربا لودر ها که درهنگام استفاده ازاین ماشین باید رعایت شود میپردازیم. برای این که بتوانید قطعات […]

هرآنچه که باید درباره بیل مکانیکی بدانیم.

تاریخچه بیل مکانیکی: بیل مکانیکی بطوروسیع درپروژهای گوناگون عمرانی مورداستفاده قرارمیگیرد.بیل های مکانیکی دارای انواع گوناگون هستندکه هرکدام دارای کاربردهای خاص میباشند ودراین مقاله مابه معرفی انواع بیل مکانیکی خواهیم پرداخت. اولین نمونه بیل  مکانیکی توسط ویلیام اسمیت اوتیس(William Smith Otis) درسال ۱۸۳۶میلادی ساخته شد.دستگاهی که اوساخت باعث تسهیل عملیات خاک برداری بصورت چشمگیری شد.اززمان […]

آشنایی با سوپاپ دود و هوا ماشین آلات راهسازی ومعدنی

یکی ازقطعات موتور ماشین آلات ،سوپاپ است که احتمالانامش رازیادشنیده‌ اید امادرباره‌ وظایف وچند وچون کارش چندان گفته نشده است . میخواهیم بدانیم سوپاپ چیست ،چه وظایفی دارد وچه تاثیری درعملکرد موتور میگذارد. سوپاپ کلمه‌ ای باخواستگاه فرانسوی (Soupape) وبمعنی دقیق دریچه است .سوپاپ یکی ازاصلیترین قطعات انواع موتورهای احتراق داخلی است والبته درموتور های […]

همه چیز درمورد قطعات گریدر

قطعات گریدر(Grader) و کاربرد آن لوازم یدکی گریدر (Grader) شامل قطعات مختلفی اسـت کـه امکان تسطیح جاده رامیسر میسازد. خودرو گریدر یکی ازجمله خودرو آلات راهسازی اسـت کـه دراجرای اکثرپروژه های عمرانی مورداستفاده قرارگرفته میشوند.استفاده ازاین گونه ماشین آلات بـه افرادکمک می کندکـه بتواننددر مدت زمان کوتاه، حجم زیادی ازپروژه های راهسازی راباحداقل هزینه انجام […]

آموزش نصب کردن سیلندر گاز در لیفتراک

طریقه نصب سیلندر گاز در لیفتراک (FORKLIFT) سیلندر گاز مایع مطابق شکل بصورت خوابیده درروی پایه ویژه آن استقراریافته است. نصب سیلندر گاز در لیفتراک (forklift) یک کوپلینگ آب بندی کننده تند رهاشونده ، سیلندر رابه دستگاه کنترل کننده وصل میکند. وظیفه دستگاه کنترل ،تقلیل فشارمایع داخل سیلندر وتبدیل آن بافشار پایین وسپس فرستادن آن […]

معرفی قطعات جرثقیل کوماتسو

جرثقیل چیست؟ جرثقیل دستی ازاواخر قرن نوزدهم برای بارگیری بارهای کوچک (توپ،جعبه وغیره) توسط کشتی هادربندر بارسلونا ، اسپانیااستفاده میشد.جرثقیل نوعی دستگاه است قطعات جرثقیل (crane) کوماتسو (komatsu) که عموماً مجهزبه طناب بالابر،طناب سیم یازنجیر وبرشی است که ازآن برای بلندکردن وپایین آوردن مواد وجابه جایی آن هابصورت افقی استفاده میشود.این ماده عمدتاًبرای بلندکردن وسایل […]